dsc_4394

Kempens netwerk rond innovatieve zorg uit de startblokken

dsc_4394Vanavond is bij Janssen Pharmaceutica in Beerse het officiële startschot gegeven van het Health & Care Network Kempen. Dat heeft tot doel om de streek internationaal op de kaart te zetten op het vlak van innovatie zorg. Onder het voogdijschap van Voka-Kempen slaat een heel aantal organisaties de handen in mekaar en ze nodigen ‘believers’ uit om mee te participeren. “Het ondernemerschap krijgt hierin een belangrijke rol”, zegt Renilde Craps, gedelegeerd bestuurder van Voka-Kempen.

Partners zijn Voka-Kempen, LiCalab, Innovatiecentrum Antwerpen, AZ Herentals, VanRoey.be, Thomas More, Provincie Antwerpen en Streekplatform. Amper 3 maanden geleden werd het eerste zaadje geplant en nu al vond de lancering plaats die werd bijgewoond door 170 geïnteresseerden.

Economische winst
“Met behulp van een aantal co-creatiesessies tekenden we de krijtlijnen af waarbinnen het netwerk actief moet zijn”, zegt Rudy Van Ballaer, algemeen directeur van het AZ Herentals. “De insteek is dat investeren in de gezondheidszorg niet alleen goed is voor het algemeen welzijn, maar ook voor de economie. Uit studies blijkt dat elke euro die je slim investeert in gezondheid, op termijn 2 euro oplevert voor de economie.”

Voorbeelden van samenwerking is een samenaankooporganisatie tussen de Kempense ziekenhuizen en een haalbaarheidsstudie die momenteel wordt uitgevoerd voor een gezamenlijk magazijn en apotheek. Ook staat in Turnhout de bouw van een demosite gericht op de thuiszorg in de steigers. “Ook op het vlak van financiering moeten we in de zorg verder durven kijken. Waarom bijvoorbeeld niet de mogelijkheden van crowdfunding of coöperaties overwegen”, aldus Renilde Craps. De initiatiefnemers roepen iedereen met ideeën op om zich te melden. Alle info staat te lezen op www.healthcarenetwork.be.

Gedeputeerde Peter Bellens maakte bekend dat er binnen de provincie een zorginnovatiefonds in de maak is. “In principe wordt dat begin volgend jaar opengesteld en kunnen er aanvragen gebeuren. Het is een bescheiden fonds, maar voor KMO’s kan het een hefboomeffect betekenen.”