Afbeelding7 Foto Vanhout

Kempense bedrijven hadden nooit zoveel vacatures

Nog voor de zomer tellen de Kempense bedrijven samen meer dan vijfduizend openstaande vacatures. Een absoluut record, maar beterschap is niet in zicht. “Het is bij elk bedrijf alle hens aan dek.”

Volgens VDAB telden einde maart alle Kempense bedrijven samen 4.896 vacatures, ruim dubbel zoveel als de 2.410 van een jaar eerder. De conjunctuurbarometer van werkgeversplatform VOKA-Kamer van Koophandel Kempen-Mechelen stelt dan weer dat dit aantal binnenkort de magische grens overschrijdt van vijfduizend jobs die niet ingevuld geraken.

“We kunnen die problematiek alleen maar beamen”, zegt woordvoerder Hanne Van Laer van Groep Vanhout uit Geel, onder meer bekend van het gelijknamige aannemersbedrijf. “Voor de bouwsector is het al enkele jaren heel lastig om vacatures voor ingenieurs ingevuld te krijgen, maar de laatste jaren komen daar ook nog eens de technische profielen bij. We zitten nu verspreid over heel onze groep met een dertigtal vacatures, voor functies zoals projectleiders, werfleiders, techniekers, installateurs en monteurs. Er studeren momenteel in die richtingen te weinig mensen af in verhouding tot de vraag. Daarnaast zijn onze vereisten voor die jobs ook alsmaar geavanceerder, omdat de sector nu eenmaal evolueert.”

Twee per vacature

Gedelegeerd bestuurder Sam Daems van B&R Bouwgroep uit Arendonk vertelt een gelijkaardig verhaal. “Voor heel de groep hebben we een zeventigtal vacatures, waarvan ruim de helft in Arendonk”, zegt Daems. “Daar zitten heel wat acute vacatures bij die dringend ingevuld moeten worden, anders krijgen we een probleem op langere termijn. Als hier metselploegen met twintig man voor de deur zouden staan, kunnen we ze onmiddellijk aannemen. De sector evolueert naar technische automatisering, maar mankracht blijven we altijd nodig hebben. Buitenlandse mensen aantrekken is een optie, maar dat is toch ook niet heiligmakend.”

Een andere onthutsende vaststelling van VOKA is dat de spanningsindicator voor de Kempen naar een dieptepunt van 2,15 is gezakt. Dat wil zeggen dat voor iedere vacature gemiddeld amper twee mensen opdagen. Vanzelf komen de kandidaten dus niet aankloppen. De Kempense bedrijven doen daarom heel veel inspanningen om actief kandidaten aan te trekken. Dat gaat van deelname aan jobbeurzen, investeren in nauwe relaties met het middelbaar en hoger onderwijs tot werven via sociale media.

 

De bouwploeg van Hooyberghs viert het plaatsen van een meiboom op het hoogste punt van zijn werf. Foto B&R

Balans werk-privé

“Alle bouwbedrijven zitten in de onderwijsvijver te vissen, maar die is zo goed als opgedroogd. We zorgen er ook altijd voor dat werknemers bij ons bijkomende opleidingen krijgen. De grote vraag is hoe je mensen aan je bedrijf kan binden. Bij de jongere generaties zien we ook duidelijk een mentaliteitswijziging, waarbij ze naar een betere verhouding tussen werk en privé streven. Geef hen maar eens ongelijk. En dus moet je als bedrijf daarin mee evolueren. Het is bij iedereen alle hens aan dek, en tegenwoordig over alle sectoren heen”, zegt Sam Daems.

Voor gedelegeerd bestuurder Tom Laveren van Voka-Kamer van Koophandel Kempen-Mechelen is er een dwingender activeringsbeleid vanuit de overheid nodig. “Als een nieuwe werkzoekende zich inschrijft, moet de arbeidsbemiddelaar al in de eerste week kunnen inschatten of die werkzoekende op eigen houtje een job kan vinden”, zegt Laveren. “Als dat niet lukt, moet de VDAB die persoon binnen de twee weken uitnodigen voor een persoonlijk gesprek om een traject op maat uit te werken. Vandaag kan dat tot zes weken duren, dat moet dus sneller. Ook het controleren en sanctioneren van werkonwilligen moet strikter.”

Gedelegeerd bestuurder Tom Laveren van VOKA-Kamer van Koophandel Kempen-Mechelen. Foto VOKA