Blenders Herwin Daniëls

Kempense Hub zet schouders onder sociaal-circulaire projecten

De Turnhoutse impactorganisatie Blenders vzw gaat op zoek naar nieuwe circulaire projecten met een sociale insteek. Hub Kempen+ zal het nieuwe samenwerkingsverband heten, dat Blenders hiervoor aangaat met partners uit de reguliere en sociale economie. De vzw hoopt met de realisatie van deze projecten tot nieuwe businessopportuniteiten en bijkomende tewerkstelling in de Kempen te komen. De eerste fase is de opbouw van een netwerk van relevante actoren.

Circulair ondernemen is een ronkend gegeven in de ondernemerswereld van vandaag. Veel ondernemers zijn zich bewust van het belang van klimaat, milieu en duurzaamheid, beperkte grondstoffen en de groeiende afvalberg. Op deze maatschappelijke vraagstukken wil een circulaire economie antwoorden bieden, en zo de uitdagingen ombuigen naar economische opportuniteiten.

Krachten bundelen

“Heel wat bedrijven steken momenteel hun teen in het water van de circulaire economie of zetten voorzichtig hun eerste stappen in het opzetten van circulaire businessmodellen. En daarbij kunnen deze bedrijven wel nog wat hulp gebruiken”, zegt Herwin Daniëls, projectmanager bij Blenders. “Want circulair ondernemen is – nog meer dan in een lineaire economie – een verhaal van samenwerken in ketens, ervaringen delen en kennis bundelen. De expertise is er soms wel, maar zit nog zeer verspreid. Met een sterk partnerschap bundelen we de krachten om circulair ondernemen een boost te geven in onze brede regio.”

Aan het samenwerkingsverband werken kennisinstellingen Thomas More en VITO mee, maar ook de regisseurs sociale economie van Stadsregio Turnhout en BalDeMoRe, UNIZO provincie Antwerpen, maatwerkbedrijf Lidwina en het innovatief productie-ecosysteem Open Manufacturing Campus (OMC). Samen zullen ze als de Hub  concrete samenwerkingsprojecten en circulaire businessmodellen realiseren, met als doel om voor bijkomende tewerkstelling te zorgen.”

Expertenpool

De Hub wil tegelijk ook burgers, bedrijven en overheden sensibiliseren. Bij de realisatie van concrete circulaire initiatieven wil de Hub ook extra aandacht schenken aan de meerwaarde van sociale economie in circulaire ketens. “We worden ondersteund door een multidisciplinaire expertenpool die de nieuwe ontwikkelprojecten mee gaan uitwerken”, vervolgt Herwin. “Dat kan gaan van het mee zoeken naar financiering, het vinden van geschikte partners of het mee opmaken van een nieuw businessmodel.”

“De eerste vier projecten worden al voorbereid”, aldus Herwin, “zo gaan we bijvoorbeeld aan de slag met reststromen van afvalhout. Een 50-tal Kempense bedrijven en organisaties hebben al aangegeven om samen te werken met onze Hub. Wie nog interesse heeft, kan zicht nog aanmelden om zich aan te sluiten bij onze Hub.”

Het project wordt gefinancierd met middelen van het Europees Sociaal Fonds.