Agridagen Cofabel Sven Vanluyten Sven Vanluyten legt uit dat de prijs van een tractor onder meer bepaald wordt door het aantal pk’s. — © BERT DE DEKEN

Landbouw is stiel met serieus prijskaartje: “Een tractor kost tussen 80.000 en 300.000 euro”

Tijdens de boerenprotesten wordt steeds gewezen op de financiële toestand van de agrarische sector. Land- en tuinbouwers kunnen moeilijk leningen afsluiten, terwijl aan de nieuwste teelttechnieken of modernste machinerie flinke prijskaartjes hangen. Dat bleek ook op de Agridagen dit weekend.

De Agridagen in Weelde-Depot zijn het Walhalla voor iedereen die van ver of dichtbij met de agrarische sector te maken heeft. Op de driedaagse vakbeurs voor intensieve veeteelt en mechanisatie op erfniveau presenteren standhouders de nieuwste teelttechnieken en de modernste machinerie. Daar hangen uiteraard flinke prijskaartjes aan vast. Om een boerderij te runnen, zijn echt hoge bedragen nodig.

“De prijs van een tractor varieert van 80.000 euro tot 300.000 euro”, vertellen Sven Vanluyten en Lieven Beyl van Cofabel, de invoerder van John Deere in België. “Welke tractor een landbouwer nodig heeft of koopt, wordt bepaald in functie van het soort werk dat ermee verricht zal worden. De prijs is afhankelijk van het aantal pk’s en het soort banden. Natuurlijk dragen ook verschillende opties bij tot de prijs, net zoals dat bij een personenwagen het geval is. Die opties, zoals bijvoorbeeld airco, zijn vaak geen overbodige luxe want een boer zit tot tien uur per dag in die cabine.”

Bij Cofabel laat de crisis in de landbouw zich ook stilaan gevoelen. “We zien een hele kleine terugval van de verkoop, maar zeker geen significante achteruitgang”, weten Sven Vanluyten en Lieven Beyl. “Boeren namen sowieso altijd wat tijd om te beslissen over de aankoop en dat beslissingsproces is nu wel aanzienlijk langer geworden. Er is ook meer vraag naar tweedehands modellen, maar door het systeem van vraag en aanbod is de prijs daarvan ook flink gestegen.”

David Lippens toont de werking van een melkrobot. — © BERT DE DEKEN

In de melkveehouderij is de aanschaf van een melkrobot een mogelijke investering. “Het heeft tien of vijftien jaar geduurd, maar nu zijn melkrobots volledig ingeburgerd”, weet David Lippens van producent GEA. “Een melkrobot kost 150.000 euro en melkt 60 koeien. Grote melkveehouderijen hebben dus verschillende robots nodig. In een gemiddeld bedrijf staan drie tot vier robots. Ook wij merken de crisis in de landbouwsector. Banken staan niet meer te springen om leningen toe te kennen. Vooral de ligging van het bedrijf speelt daarbij een grote rol en bepaalt dus de toekomst. Zo zagen wij al orders geannuleerd worden omdat het financiële plaatje niet in orde kwam.”