VITO COORDINEERT COUNTLESS

Molse Vito coördineert COUNTLESS

In COUNTLESS zullen 13 partners, gecoördineerd door VITO, de verwerking van lignine op industriële schaal brengen. Hierdoor wordt de productie van platformchemicaliën op basis van lignine kosteneffectief en duurzaam.

Lignine is een overvloedig aanwezig natuurlijk polymeer in houtachtige biomassa. Hoewel lignine een aanzienlijk potentieel heeft als uitgangsmateriaal voor de productie van gefunctionaliseerde aromatische verbindingen, die een aanzienlijk deel (40%) van de huidige chemische bouwstenen uitmaken, wordt momenteel slechts 1-2% van de jaarlijkse lignineproductie chemisch omgezet en gebruikt als materiaal. Lignine is een complexe, heterogene en weerbarstige molecule, wat de volledige exploitatie van geïsoleerde ligninefracties belemmert.

Om deze uitdaging aan te gaan richt COUNTLESS zich op een efficiënt lignine depolymerisatieproces om het complexe polymeer op te splitsen in kleinere, beter hanteerbare moleculen met een betere oplosbaarheid en reactiviteit. Op deze manier ontsluit het project het volledige potentieel van lignine als bron van monomere en oligomere platformchemicaliën, die kunnen worden gebruikt als bouwstenen in letterlijk talloze toepassingen voor verschillende marktgebieden. Door lignine om te zetten in een duidelijk, herhaalbaar en gedefinieerd proces, zullen op lignine gebaseerde materialen beter, goedkoper en meer gediversifieerd worden.

Om dit eerste katalytische hydrogenolyseproces op industrieel relevante schaal in continue modus te demonstreren, zal de unieke LignoValue Pilot-infrastructuur van VITO worden gebruikt.

COUNTLESS stopt niet bij het ontwikkelen van technologieën voor lignine depolymerisatie. Het zal ook de toepasbaarheid en kosteneffectiviteit van de resulterende platformchemicaliën op basis van lignine demonstreren en communiceren in een verscheidenheid aan eindtoepassingen, van bulk- tot speciale toepassingen. Met de juiste technologie zijn biogebaseerde producten geen eenvoudige vervanging voor hun fossiele voorgangers. Door efficiënt gebruik te maken van natuurlijke bronnen zoals planten en hout, helpen biogebaseerde producten niet alleen de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, maar kunnen ze ook andere voordelen bieden, zoals nieuwe producteigenschappen en extra productfuncties. Specifieke voorbeelden van innovatieve producten op basis van lignine zijn drop-in chemicaliën, nieuwe kleefstoffen, vlamvertragers, UV-absorbers voor de persoonlijke verzorgingssector, isolatiematerialen op basis van polyurethaan en bitumenbinders.