Nieuwe bedrijvenzone Liessel Foto: Hans Otten

Nieuwe bedrijvenzone Liessel levert duizend jobs op: “Goed voor de economie in de regio”

Intercommunale IOK heeft in opdracht van de stad Geel de erfpacht voor vier kavels in de toekomstige bedrijvenzone toegewezen aan vier grote spelers, vooral actief in de logistieke sector. Dat moet op termijn duizend jobs opleveren.

Een aannemer begon net voor de zomervakantie met de aanleg van weginfrastructuur voor een nieuw regionaal bedrijventerrein in de hoek van de straat Liessel en de E313, in feite in het verlengde van het straatje Vossendaal. Kandidaat-bedrijven konden tot juni een aanvraag doen om een van de vier kavels van in totaal 24 hectare netto in erfpacht te mogen nemen. IOK heeft die nu toegewezen aan vier grote ondernemingen.

In de eerste plaats wil het consortium Stage of Mind Group/Heylen Warehouses er een Entertainment Valley creëren, het internationale bedrijf MG Real Estate wil in samenwerking met logistieke dienstverlener Eutraco een opslagcomplex uitbouwen, Groep Bolckmans is landelijk bekend als vastgoedontwikkelaar, terwijl Bleckmann een grote logistieke dienstverlener is. Zij nemen kavels in aan een nieuwe T-weg die op dit moment op het terrein wordt aangelegd. De ligging vlak bij de grote industriezone aan de overkant van de snelweg en op een speerworp van de op- en afrit Geel-West op de E313 zijn grote troeven. De lopende infrastructuurwerken duren nog zeker een jaar, waarna de bedrijven er hun gebouwen kunnen beginnen optrekken. Twee infiltratiebekkens moeten voor een goede waterhuishouding zorgen.

Duizend jobs

“De ontwikkeling van de bedrijvenzone Liessel is een belangrijke mijlpaal voor Geel”, vertelt schepen van Ondernemen Tom Corstjens (N-VA). “Als vierde grootste industriestad in Vlaanderen verwelkomen we graag deze bedrijven in Geel. Ze zorgen op termijn voor meer dan duizend jobs, wat goed is voor de tewerkstelling en economie in de regio.”

IOK, dat in de Kempen gespecialiseerd is bedrijventerreinenmanagement, stelt vast dat het aantal toewijzingen sinds 2021 sterk gedaald is. De reden is te zoeken in het gebrek aan beschikbare grond voor lokale bedrijven- en grote industrieterreinen, terwijl de vraag naar ruimte in de Kempense economie erg groot blijft. “De diensten van ruimtelijke ordening van de stad werkten samen met IOK aan de uittekening van een broodnodig, modern en duurzaam bedrijventerrein”, vertelt schepen van Stadsontwikkeling Bart Julliams (N-VA) van Geel. “Door te focussen op verstandig ruimtegebruik, ontsluiting voor fietsers en een klimaatadaptieve omgevingsaanleg ontstond er een aantrekkelijke zone voor moderne ondernemingen.”