Nieuwe windmolens bij YEPP en Signify: grootste van Eneco op vasteland

TURNHOUT - Het windpark Pampero op het industriegebied ten zuiden van Turnhout is twee windmolens rijker. Fabrikanten Signify en YEPP gebruiken een deel van de opgewekte groene stroom ter plaatse, de rest is voor het net.

Voor de twee nieuwe windmolens werkte Eneco opnieuw samen met Campina Energie, de eerste burgercoöperatie waarmee de energieleverancier in zee ging. “Burgerparticipatie is voor ons al vele jaren erg belangrijk”, zegt Tine Deheegher van Eneco Wind. “Voor de bouw van grote windturbines is het essentieel om te zoeken naar een maximale betrokkenheid van de omwonenden. De slaagkansen zijn een pak groter als de lokale gemeenschap deel kan uitmaken van het windlandschap. Ook voor de bedrijven is de investering een goede zaak, zowel economisch als ecologisch.”

Campina Energie

In zeven jaar tijd is Campina Energie, met binnenkort 1.600 vennoten, uitgegroeid tot een van de vijf grootste burgercoöperaties in Vlaanderen. “We hebben meer dan dertig zonnepaneelinstallaties geplaatst, die het equivalent van meer dan vijfhonderd huishoudens van stroom kunnen voorzien”, schetst business developer Dennis Obbels. “Bovendien zijn we voor 20% eigenaar van vier windturbines in Turnhout en Balen. We werken nog aan vijf nieuwe windmolens in Beerse. Daarvoor zijn we op zoek naar 1 miljoen euro in de vorm van aandelen van 250 euro die onze vennoten kopen.”

Hoogste windturbine

De windmolen bij de parketproducent is 180 meter, die naast ledfabrikant Signify liefst 200 meter. Daarmee is het de hoogste die Eneco op het vasteland gebouwd heeft. “Deze twee windturbines leveren jaarlijks 12.000 MWh groene stroom, wat meer dan drieduizend gezinnen op een jaar verbruiken”, legt Tinne Deheegher uit. “Daarmee hebben we onze productiecapaciteit hier verdubbeld. Een deel van de groene stroom wordt plaatselijk verbruikt door de bedrijven, de rest gaat op het net. Het is onze ambitie om tegen 2035 een CO2-neutraal bedrijf te zijn.”

Klimaatplan

Daarmee geeft Eneco zichzelf vijftien jaar minder dan Turnhout. Dat keurde onlangs een klimaatplan goed. “Aan het begin van de week hadden we de theorie, nu zien we de praktijk”, stelt schepen voor Milieu, Energie en Duurzaamheid Astrid Wittebolle (Groen). “Dergelijke projecten kunnen gerealiseerd worden dankzij samenwerking tussen ondernemers, burgers en energieleveranciers. Ondertussen onderzoeken we of we ook voor geothermieprojecten beroep kunnen doen op burgerparticipatie.”