Jan Jambon – Septemberverklaring Foto: BELGA

OVERZICHT. Dit betekent de Septemberverklaring voor bedrijven

Minister-president Jan Jambon (N-VA) heeft tijdens de Septemberverklaring het regeringsplan omtrent de begroting van de Vlaamse regering voor 2024 toegelicht. Daar zitten ook maatregelen in die een impact hebben op bedrijven, zoals het schrappen van de doelgroepkorting voor werkgevers. Een overzicht.

De grootste besparing is het schrappen van de doelgroepenkorting die bedrijven krijgen wanneer ze kortgeschoolde en oudere werknemers (58-plussers) aanwerven. Gezien de enorme krapte op de arbeidsmarkt wordt die korting als weinig efficiënt beschouwd. Die moet tegen volgend jaar zo’n 47,8 miljoen euro opbrengen en tegen 2027 118,6 miljoen euro. Unizo is alvast niet te spreken over de schrapping van de doelgroepenkorting, terwijl net bij die doelgroepen nog winst te halen valt om meer mensen aan het werk te krijgen. "Dit is een verkiezingsakkoord dat de burger moet bedienen, waarbij men de kosten doorschuift naar de ondernemers die net voor de welvaart moeten zorgen", reageert Unizo-topman Danny Van Assche.

Volgens Van Assche stegen de loonkosten voor ondernemers de afgelopen twee jaar met 15 procent. Door het schrappen van de doelgroepenkorting zullen oudere werknemers en laaggeschoolden volgens hem nog eens fors duurder worden. Dit terwijl het de ambitie is van de Vlaamse regering om de werkzaamheidsgraad naar 80 procent te brengen. "Daar waar de werkzaamheid het laagst is, gaat men voor de werkgever arbeid duurder maken. Dit is compleet onbegrijpelijk", stelt Van Assche.

Bouwsector

Jambon kondigde in zijn Septemberverklaring aan te zullen blijven inzetten op energierenovaties, wegen- en waterwerken, sociale woningen en studentenhuisvesting. Zo zal voor energierenovaties het budget in 2024 worden opgetrokken tot 340 miljoen euro.

Daartegenover staat wel het wegvallen van de premie voor het installeren van zonnepanelen. Nu kan je nog maximaal 750 euro krijgen als zonnepanelen installeert, vanaf 1 januari stopt het premiesysteem. De maatregel is bij bouwfederatie Embuild in het verkeerde keelgat geschoten. Die omschrijft het als "een aderlating voor de sector".

"Niettegenstaande energierenovaties een speerpunt vormen voor de Vlaamse regering, dreigen de nieuwbouwactiviteiten steeds verder te verminderen", reageert Marc Dillen, directeur-generaal van Embuild Vlaanderen. "Op dat vlak kan deze Septemberverklaring het vertrouwen bij aannemers niet herstellen."

Betaalbare studentenkoten

Anderzijds is er ook goed nieuws te melden voor de bouwsector. Om iets te doen aan het nijpende tekort aan studentenkoten wil de Vlaamse regering 226,5 miljoen euro voorzien voor de realisatie van 3.300 betaalbare studentenkoten of 'basiskoten'.

De studentensteden, zeker Leuven en Gent, kreunen onder een nijpend tekort aan betaalbare studentenkoten. De stijgende studentenpopulatie zet de markt nog verder onder druk.

De Vlaamse regering komt nu met een pakket aan extra maatregelen. Zo is het de bedoeling om woonmaatschappijen in te schakelen in de bouw van koten. De hoger onderwijsinstellingen staan in voor de toewijzing, de verhuur en de uitbating van de koten. Ook de lokale besturen kunnen ingeschakeld worden voor de verhuur van de basiskoten. Vanuit Vlaanderen worden daarvoor leningen aan een negatieve rentevoet voorzien, tot maximaal 100 miljoen euro per jaar.

Daarnaast wil Vlaanderen voor 26,5 miljoen euro aan gronden voor studentenhuisvesting kopen. Bedoeling is om op die gronden basiskoten te bouwen. Het is aan de hoger onderwijsinstellingen om mogelijke grondlocaties aan te wijzen. Daarna zullen de verworven gronden via erfpacht- of opstalrecht ter beschikking gesteld worden voor de bouw van koten.

Tot slot zal Vlaanderen de hogescholen en universiteiten ook ondersteunen bij de bouw en de renovatie van basiskoten. Daarvoor voorziet de regering een leningmachtiging van 100 miljoen euro. Die leningen moeten het voor de onderwijsinstellingen mogelijk maken om renteloos te lenen voor de bouw van basiskoten.