pidpa

Pidpa sluit 2018 af met 15 miljoen winst

Pidpa, het integrale waterbedrijf van de provincie Antwerpen, sluit het boekjaar 2018 af met een winst van 15 miljoen euro.

“Enerzijds is dit het gevolg van een stijging van het waterverbruik met bijna 3,5% tijdens de voorbije lange en hete zomer. Anderzijds een effect van de vele inspanningen die we hebben geleverd om de kosten te verminderen en de efficiëntie van de werking te verhogen”, aldus Mieke Van den Brande, voorzitter van Pidpa. “Dit resultaat geeft ons de nodige armslag om verder te investeren in een duurzame watervoorziening, te investeren in mensen en middelen om oplossingen te bieden voor toekomstige waterproblemen.”

Productiecapaciteit uitbreiden
We worden de jongste jaren geconfronteerd met langdurige periodes van droogte en korte periodes van overvloedige regenval. Pidpa werkt aan oplossingen door meer hemelwater op te vangen in bufferbekkens en meer te laten infiltreren om de grondwaterreserves aan te vullen. Hoog op de agenda staat het verder vergroten van de eigen productiecapaciteit om de leveringszekerheid te garanderen. Het waterbedrijf heeft in de Kempen waterwinningen in onder meer Oud-Turnhout en Grobbendonk. In Herentals baat het overheidsbedrijf het waterdoecentrum Hidrodoe uit.

“Daarnaast zijn we klaar om onze klanten ‘water op maat’-oplossingen aan te bieden”, zegt CEO Eddy Troosters. “Niet voor elke toepassing heb je drinkwaterkwaliteit nodig. Pidpa wil het sterk merk van water blijven.”