Melis Events inval Foto: Bert De Deken

Politie valt binnen bij Dessels cateringbedrijf Melis Events

De politie is dinsdag binnengevallen bij het bedrijf Melis Events in Dessel. Dat gebeurde in opdracht van het arbeidsauditoraat. De drie zaakvoerders zijn opgepakt voor verhoor, naast nog een vierde persoon die in de gebouw aanwezig was. Het onderzoek zou te maken hebben met sociale fraude die door de onderneming gepleegd zou zijn.

Het arbeidsauditoraat Antwerpen liet dinsdag op meerdere locaties huiszoekingen uitvoeren. Die passen in een gerechtelijk onderzoek dat het auditoraat voert inzake oplichting in het sociaal strafrecht. Het onderzoek concentreert zich op Melis Events en andere aanverwante firma’s. Het bekende evenementenbedrijf baat in de Kempen ook verschillende horecazaken uit, maar het is niet duidelijk of deze in het onderzoek zijn betrokken.

De inval gebeurde door de politiediensten van de lokale zone Balen-Dessel-Mol, bijgestaan door de sociale inspectiediensten. Tijdens de inval in de hoofdzetel van Melis Events op Zandbergen in Dessel zijn de drie zaakvoerders – de gebroeders Melis – opgepakt voor verhoor, samen met een vierde persoon. Het onderzoek zou te maken hebben met sociale fraude die door de onderneming gepleegd zou zijn. Het gaat dan mogelijk om zwartwerk. Daarnaast zou er ook een (ouder) onderzoek lopen naar onterecht geïnde subsidies en premies, zoals tijdens de coronapandemie.

Over de inhoud van het dossier wenst het arbeidsauditoraat Antwerpen geen uitspraken te doen. “Het onderzoek wordt verdergezet door de inspectiediensten onder leiding van de onderzoeksrechter”, klinkt het. “Gelet op het geheim van het onderzoek zal er geen verdere commentaar gegeven worden.”

Klinkende naam

Melis Events verzorgt de catering op grote evenementen zoals muziekfestivals en sportgebeurtenissen, maar kleedt zelf ook evenementen aan. Het oer-Desselse familiebedrijf werd goed een halve eeuw geleden opgericht door vader Armand Melis, die na zijn uren als postmeester op lokale evenementjes hotdogs begon te verkopen. Het bedrijf groeide uit tot een brede evenementenfirma, oorspronkelijk in de Hannekestraat, maar later op de huidige site op Zandbergen.

Melis is een klinkende naam in Dessel. Vader Armand was een tijdlang schepen, maar zijn naam blijft vooral verbonden aan voetbalclub KFC Dessel Sport. Hij was er een tijdlang voorzitter en het huidige stadion is naar hem vernoemd. Na zijn dood in 2010 zetten zijn drie zonen het bedrijf verder. De familie was sindsdien ook betrokken in een woelige erfeniskwestie.