Geen vergunning voor bouw Spar en Gamma Mol

Projectontwikkelaar in beroep tegen geweigerde vergunning twee winkelpanden langs Turnhoutsebaan

De projectontwikkelaar gaat bij de deputatie van de provincie Antwerpen in beroep tegen de geweigerde vergunning voor twee grote winkelpanden langs de Turnhoutsebaan in Mol. Volgens de plannen zouden er nieuwe filialen van Spar en Gamma komen.

De geweigerde aanvraag omvatte het slopen van de bestaande gebouwen en vervolgens een nieuwbouw van twee commerciële ruimtes voor – zo vermeldt de aanvraag - de uitbating van een Spar en een Gamma. Daarnaast voorzagen de plannen de aanleg van een parking met bijhorende circulatiewegen. Om de gebouwen en de parking te realiseren, moesten er meerdere bomen gekapt worden en een gedeelte van de percelen volledig ontbost.

 Negatieve beoordeling

Tijdens het openbaar onderzoek liepen 11 bezwaarschriften binnen. Het Molse gemeentebestuur beoordeelde de aanvraag eveneens als negatief en verleende geen omgevingsvergunning.

In de beroepsprocedure maakt de deputatie een nieuwe beoordeling en beslissen zij opnieuw of al dan niet een vergunning wordt verleend. De projectontwikkelaar paste op enkele punten zijn ontwerpplannen aan. Het Molse gemeentebestuur handhaaft zijn negatief standpunt.