Rotary Geel Fietsen De cursisten die zopas hun fietsdiploma ontvingen, kregen er dankzij Rotary Geel ook ieder een eigen fiets bij, opgelapt door OPZ Geel. — © Hans Otten

Rotary beloont cursisten fietsles met eigen tweewieler

Niets dan blije gezichten bij de twintig cursisten die met succes een reeks fietslessen van Ligo Kempen en de dienst Gelijke Kansen van de stad Geel. Want ze hebben niet alleen hun fietsdiploma bemachtigd, maar meteen ook een eigen tweewieler gekregen.

Met de fietslessen voor volwassenen willen Ligo Kempen en de dienst Gelijke Kansen van de stad Geel de (voornamelijk) dames en heren meer mobiliteit geven. Zeker voor maatschappelijk kwetsbare mensen betekent jezelf kunnen verplaatsen met de fiets ook een grotere zelfstandigheid, wat de kansen op de arbeidsmarkt nog vergroot.

“Een volledige reeks bestaat uit gemiddeld elf lessen, mee begeleid door vrijwilligers”, zegt Tinne Verhesen, diensthoofd Gelijke Kansen van de stad Geel. “Bij de lessen starten we van nul met fietsgewenning en evenwichtsoefeningen. Niet alleen de technische vaardigheden worden getraind, de deelnemers leren ook de wegcode en er wordt ingezet op fietsen in het verkeer. Wanneer een deelnemer slaagt op het einde van een volledige lessenreeks krijgt die een heus fietsdiploma.”

Meer betekenis

Dankzij serviceclub Rotary Club Geel kregen de twintig cursisten die zopas zijn geslaagd ook meteen een eigen tweewieler, inclusief splinternieuwe fietszakken. “Bij Rotary Club willen we de leden ook actief bij het goede doel betrekken”, zeggen Karine Moykens en Ludo Bakelants van Rotary Club Geel. “Verschillende leden hebben zo mee de fietslessen begeleid. En in plaats van gewoon geld te geven, wilden we er ook een mooie samenwerking van maken. Zo kwamen we op het idee om tweedehands fietsen bij het fietsatelier van het Openbaar Pychiatrisch Zorgcentrum (OPZ) Geel aan te kopen. Die fietsherstelling is een zinvolle dagbesteding voor de patiënten, waarbij de opgeknapte tweewielers echt gewaardeerd worden.”

En tegelijk krijgt de actie een duurzaam aspect. In het fietsatelier van OPZ Geel sleutelt in totaal een vijftiental patiënten met een psychische kwetsbaarheid aan tweedehandsfietsen, in ploegen van maximaal zes personen. “Die fietsen krijgen we via verschillende kanalen binnen”, zegt administrateur-generaal Hans Verbiest van OPZ Geel. “Onze mensen hier knappen die op en geven die zo een nieuw leven. Dankzij deze schenking van Rotary Geel aan de fietscursisten krijgt hun werk voor henzelf nog meer betekenis.”