Cores Zillelande Mol Foto: Cores Development

Sloopopvolgingsplan moet afbraakwerken voor Zillelande in goede banen leiden

Een jaar nadat Cores Development een bouwvergunning heeft verkregen voor Zillelande in Mol, schakelt het project een versnelling hoger. De Kempense aannemer Hooyberghs wordt aangesteld voor de bouwwerken en is ondertussen begonnen met de voorbereidingen van de sloopwerken.

Er werd een sloopopvolgingsplan opgemaakt dat de af te breken materialen in kaart brengt. Bijkomend werd er ook een asbestinventaris opgesteld.

Eerst zal het materiaal dat asbest kan bevatten uit de drie oude woningen op de site verwijderd worden. Daarna zal de aannemer de gebouwen afbreken. Vervolgens is de karting aan de beurt. De ontmanteling van dat gebouw verloopt ook in twee tijden. In de eerste fase zal een gespecialiseerde firma het volledige gebouw hermetisch afsluiten, zodat het aanwezige asbest vanbinnen op een veilige manier verwijderd kan worden. Daarbij zal men permanent de luchtkwaliteit monitoren door stalen af te nemen. Tot slot gaat het asbestdak er letterlijk af volgens de regels van de kunst.

“Het is logisch dat we als ontwikkelaar samen met de aannemer al het nodige zullen doen zodat die afbraakwerken veilig verlopen en dat de buurt ​ zo weinig mogelijk hinder ondervindt”, zegt Mieke Rens, project developer van Cores Development.