SMARTCHIM-BDD Het bedrijf Smartchim installeerde aan de nieuwbouw op de Lilsedijk een tank met daarin CO2-gas. Dat gas wordt gebruikt voor het blussen van branden zonder water. — Foto: Bert De Deken

Smartchim rust nieuwbouw uit met blusinstallatie op CO2-gas: “Brand dooft zonder water”

BEERSE, WEELDE - Het chemisch bedrijf Smartchim verhuist niet alleen de productie van Weelde-Statie (Ravels) naar de Lilsedijk in Beerse. De firma voor waterbehandelingsproducten neemt op de nieuwe locatie ook een bijzondere blusinstallatie met CO2-gas in gebruik, een unicum voor de ruime regio. “Bij een brand vult de ruimte zich met CO2 waardoor de brand uitdooft en niet met water moet worden geblust”, zegt Johan Gors van Smartchim.

Smartchim ontwikkelt, verpakt en verdeelt chemische producten voor de behandeling van water in een zwembad, spa of vijver. De firma verhuist over twee weken de productie van de Toekomststraat in Weelde-Statie naar een gloednieuw industriepand op de Lilsedijk in Beerse. De elf medewerkers verhuizen mee naar Beerse. Omdat Smartchim werkt met bepaalde chemische producten moet het bedrijf voldoen aan de strengste normen van de Seveso-wetgeving.

Blusinstallatie

Smartchim installeerde op de kersverse locatie een gloednieuwe blusinstallatie met CO2-gas. “Onze nieuw bedrijfspand telt in totaal voor 3.600 vierkante meter aan productie- en opslagruimte”, legt Johan Gors, zaakvoerder van Smartchim, uit. “Een van onze belangrijkste activiteiten is het herverpakken van zuren en natriumhypochloriet. We doen ook aan opslag van grondstoffen voor desinfectiemiddelen voor zwembaden. Dat zijn allemaal producten die hoog corrosief (bijtend, red.) zijn en niet te blussen zijn met water. Dat kan wel met schuim maar de producten zouden ook de schuiminstallaties aantasten en afbreken. Daarom hebben we gekozen voor een blussysteem op basis van CO2.”

Uniek

De CO2 die in geval van een calamiteit wordt verspreid, laat het zuurstofgehalte in de productie- en opslagruimte heel snel zakken tot een concentratie waarbij geen verbrandingsproces kan plaatsvinden. Het systeem is uniek voor de Kempen en in België is Smartchim het vierde bedrijf dat met een dergelijke CO2-blusinstallatie werkt. In Nederland zijn al zestig bedrijven uitgerust met een gelijkaardig systeem.

Johan Gors, zaakvoerder van Smartchim in Beerse. — Foto: Bert De Deken

Maandag werd het vernieuwende blussysteem al uitgetest in Beerse, in aanwezigheid van een aantal brandweerlui van de zone Taxandria. De test kon uiteraard enkel vanop afstand en niet in de productieruimte zelf worden bijgewoond. In twee minuten tijd vulde de hele ruimte zich met CO2 waardoor bij een brand het grootste gevaar meteen geweken zou zijn. “Met deze blusinstallatie lijden de producten in het bedrijf helemaal geen schade door bluswater”, zegt Johan Gors. “Het personeel moet wel onmiddellijk het bedrijf verlaten. We trokken voor de blusinstallatie een investering van 610.000 euro uit op een totaal budget van 8 miljoen euro voor de nieuwbouw.”

Centraler

Het brandbeveiligingsbedrijf Ansul zorgde voor de plaatsing en installatie van het blussysteem. Aan de buitenkant van Smartchim staat een grote tank waarin 19.000 liter CO2 is opgeslagen. Bij een brand wordt dat gas via een buizensysteem onder hoge druk in het gebouw geblazen. De ruimten in het bedrijf zijn ook nog eens van elkaar gescheiden met brandwerende deuren. De blusinstallatie is niet van toepassing op het kantoorgedeelte van 1.000 vierkante meter.

“Smartchim is opgericht in 2016 en maakt deel uit van de CF Group, een groep die actief is in veertig Europese landen en in totaal 1.200 medewerkers telt”, legt Johan Gors uit. “De vestiging in Weelde was te ver van de autosnelweg. In Beerse zitten we een pak centraler. Onze klanten zijn onder meer zwembadinstallateurs, retailers maar ook publieke zwembaden zoals Plopsaqua en lokale besturen.”