Prinsenpark

Stad Geel geeft negatief advies leidingstraat

De Vlaamse overheid maakt een uitvoeringsplan om een reservatiestrook vast te leggen voor een ondergrondse leidingstraat tussen de Antwerpse haven tot in het Ruhrgebied. Een leidingstraat is een zone waarin pijpleidingen gebundeld kunnen worden aangelegd. Er zijn drie mogelijke trajecten en die lopen allemaal door Geel. De stad erkent het nut de aanleg , maar ziet ook bezorgdheden. Die heeft de stad bezorgd aan de Vlaamse overheid.

De Vlaamse Regering keurde op 18 december 2020 de startnota goed voor de opmaak van het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) Leidingstraat Antwerpen-Ruhr. Het plan ligt op het grondgebied van 45 gemeenten in Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant, waaronder ook Geel. In een strook van 45 meter waaronder de leidingstraat loopt, mag er niet meer gebouwd worden en mogen geen bomen of diep wortelende struiken aangeplant worden. Dit heeft een impact op bestaande en toekomstige inplanting van woningen, landbouw- en natuurgebied en industrie.

Liessel

Het traject ‘Zuid’ en ‘Combinatie’ loopt volledig door het toekomstige bedrijventerrein Liessel. De impact op de ontwikkeling van Liessel betreft 4,5 hectare. De diagonale ligging van de leidingstraat t.o.v. het terrein zorgt voor een zeer ongelukkige functionele indeling van de toekomstige industriegronden. Liessel wordt gezien als één van de laatste strategische bedrijventerreinen in Geel en moet een antwoord bieden op het zeer nijpend en acuut tekort aan industriegronden in de omgeving. Daarom wil de stad wil dit bedrijventerrein vrijwaren.

Landbouwgebied

Het traject ‘Noord’ loopt ten noorden van het Albertkanaal en doorkruist drie agrarische gebieden, twee beschermde landschappen en vier gebieden met een hoge natuurwaarde. Bovendien kruist het tracé ‘Noord’ de bevaarbare waterloop kanaal Bocholt – Herentals. Het traject ‘Zuid’ en ‘Combinatie’ doorkruist twee gebieden met een hoge natuurwaarde. Als er alternatieve routes op het grondgebied van stad Geel mogelijk zijn, die minder waardevolle natuurgebieden doorkruisen, moeten die in overweging worden genomen.

De stad erkent dat de aanleg van een leidingstraat op lange termijn een duurzame oplossing zou kunnen zijn en veel vrachtwagens van de weg kan halen, maar wil dat de impact op inwoners -  door eventuele onteigeningen -  natuur en de ruimte zo klein mogelijk gehouden wordt.