EntoQ Geel Louis Kruythooft bij een insectenkooi met zwarte soldatenvliegen, waarmee zijn bedrijf EntoQ veevoedermeel produceert. Het is een van de vele innovatieve bedrijfjes die Geel rijk is, wat mee duidelijk wordt tijdens de Open Bedrijvendag. — © Hans Otten

Stad maakt ondernemingen warm voor Open Bedrijvendag

De 34ste Open Bedrijvendag van werknemersplatform Voka heeft op 6 oktober Geel en Meerhout als hotspot. De stad en manager Koen Snoeckx van de Geelse Innovatiecampus willen zo veel mogelijk (innovatieve) ondernemingen warm maken om daaraan deel te nemen.

De jaarlijkse Open Bedrijvendag biedt nieuwsgierigen de uitzonderlijke kans om een blik achter de schermen van tientallen ondernemingen te werpen. Het deelnemersveld is ieder jaar heel verscheiden, van kleine lokale zaken tot wereldspelers die hun deuren openzetten voor het publiek. Ieder jaar zijn er in de verschillende regio’s zogenaamde hotspots, een stad of gemeente waar een grote cluster van firma’s aan de unieke opendeurdag deelneemt. In de Kempen zijn dat dit jaar buren Geel en Meerhout.

“Als vierde industriestad van Vlaanderen hebben we heel wat interessante organisaties die bezoekers van binnen en buiten de stadsgrenzen die dag kunnen komen ontdekken”, vertelt de Geelse schepen van Ondernemen Tom Corstjens (N-VA). “Door de deuren te openen voor het grote publiek kunnen Geelse bedrijven op Open Bedrijvendag hun activiteiten, innovaties en bijdragen aan de gemeenschap in de kijker zetten.”

Het stadsbestuur doet een warme oproep aan ondernemingen, van starters over kmo’s tot grote bedrijven, om zich voor het evenement in te schrijven. De stad neemt zelf deel met cultuurcentrum de Werft, terwijl onder meer de twee transportbandbedrijven Narviflex en Easy Systems, keuken- en meubelatelier Horemans en het Meerhoutse pijplijnbedrijf Onstream Pipe Solutions zich al hebben aangemeld.

Innovatie in Geel

Innovatiemanager Koen Snoeckx van de Geelse Innovatiecampus in de Kleinhoefstraat, zet daar vanuit het eigen werkgebied mee de schouders onder. “We willen deze gelegenheid zelf ook aangrijpen om als innovatiecentrum en met Geel als innovatieve stad naar buiten te komen”, zegt Snoeckx. “Ik vermoed dat er bij de mensen wel enige nieuwsgierigheid is wat er in Geel nu precies aan innovatieve ondernemingen bestaat en naar wat er in ons innovatiecentrum allemaal gebeurt. Via onze eigen kanalen en netwerk willen we zo veel mogelijk innovatieve bedrijven motiveren om zich bij Voka te melden, en nadien mee het zoeklicht te zetten.”

Er is nog een tweede manier waarop de Innovatiecampus dat vernieuwende aspect in de Barmhartige Stede naar voor wil schuiven. “Op onze campus gaan we zelf op 6 oktober een innovatiemarkt organiseren. We willen zo de kans geven aan bedrijven die zelf niet in de gelegenheid zijn om hun deuren open te zetten om toch aan Open Bedrijvendag deel te nemen. Dat zijn typisch de kleinere bedrijfjes, of ondernemingen die zelf vooral in een kantoorachtige omgeving of een grote opslagplaats werken waar misschien voor bezoekers niet meteen veel spannends te beleven valt. De toffe dingen waarmee ze bezig zijn, kunnen ze dan tonen op deze centrale locatie van de innovatiemarkt.”

Insectenteelt

Bezoekers aan die gebundelde activiteit krijgen dan ook de gelegenheid om de Innovatiecampus zelf te verkennen, inclusief heel wat van de campusgebruikers. Want onder meer in het vroegere BEMT-gebouw zitten verschillende bedrijfjes die zich op baanbrekende activiteiten toeleggen.

Zo heeft EntoQ er net in een van de grotere hallen een soort box-in-a-box opgebouwd, een eigen werkruimte met gecontroleerde omstandigheden. “Het gaat om klimaatkamers waarin we zwarte soldatenvliegen kweken”, legt Louis Kruythooft van EntoQ uit. “Hun larven voeden we met afvalstromen van voeding, waarna we ze malen tot meel. Daarin zitten heel veel proteïnen, zodat we het meel kunnen gebruiken als alternatief voor vismeel en sojameel voor de veevoedersector. Op die manier hoeft er bijvoorbeeld geen soja ingevoerd te worden. Zelfs in hondenvoer wordt al meel van larven verwerkt.”

Het is een vrij onbekende sector, waarin tegelijkertijd nog heel veel onderzoek gebeurt. “Weinig mensen weten overigens dat de sector in ons land een bijna uitsluitend Kempens verhaal is”, zegt Kruythooft. “In Turnhout zat een bedrijfje, maar dat is er intussen mee opgehouden. Maar ook op de campus van Thomas More en KU Leuven hier verderop in de straat (zelf ook deel van de Geelse Innovatiecampus, red.) gebeurt er ook heel veel onderzoek naar.”

Bedrijven die willen inschrijven voor de Open Bedrijvendag op 6 oktober kunnen dat nog tot 19 april bij Helga Ponet van Voka: helga.ponet@openbedrijvendag.be