Tot 2.000 jobs per jaar dankzij diepe geothermie in de Kempen

i-gkDp33j-LDe diepe ondergrondse waterlagen in de Antwerpse en Limburgse Kempen bieden het potentieel om tot honderd economisch rendabele geothermiecentrales in te planten. De bouw ervan kan op jaarbasis werk bezorgen aan bijna 2.000 mensen. Deze cijfers komen uit een rapport dat Idea Consult opmaakte in opdracht van Voka – KvK Kempen en dat vandaag werd voorgesteld tijdens een Vlaamse handelsmissie naar de geothermiecentrale van Grünwald, bij München. De missie stond onder leiding van de ministers Muyters en Turtelboom.

Onze buurlanden, met Duitsland op kop, ontdekten jaren geleden al de voordelen van geothermie. ”Omdat de ondergrond in de Kempen en in Limburg uiterst geschikt is voor de technologie sloegen VITO, Voka-Kempen en IOK de handen in elkaar voor het project Geothermie 2020”, vertelt Jan Hendrickx, directeur van Voka-Kempen. “Dit project stelde een roadmap op en bracht de randvoorwaarden in kaart voor de realisatie van concrete geothermieprojecten in Vlaanderen. Deze handelsmissie is het sluitstuk van dit project. Opdat ook Vlaanderen zo snel mogelijk een ‘adopter’ zou worden, verzamelden we een aantal politici en Vlaamse ‘captains of industry’ om een bezoek te brengen aan de geothermiecentrale van Grünwald bij München.”

Grote economische impact
“De economische impact is groot”, berekende Bart Van Herck van Idea Consult. “Ramingen gaan van 500 jobs per jaar voor de realisatie van de eerste centrales (2015-2020) tot bijna 2.000 jobs per jaar in de volle uitbouw fase (2030-2050) van honderd centrales in de regio’s Kempen en Limburg. Aanvankelijk zullen Vlaamse bedrijven naar schatting 75% van de economische activiteiten realiseren, maar dit aandeel kan oplopen naarmate de sector zich ontwikkelt.”

“De creatie van jobs is voor deze Vlaamse regering een topprioriteit”, zegt minister Turtelboom. “Diepe geothermie heeft economisch potentieel en dit net in regio’s die als ontwrichte zones erkend zijn. Om dat potentieel te benutten, zullen we voortaan subsidiesteun toekennen voor warmtenetten die gevoed worden door diepe geothermie.”

“Bij de beslissing van ondernemingen om verder te investeren in Vlaanderen, spelen overwegingen over de kostprijs van energie en de bevoorradingszekerheid een belangrijke rol”, zegt minister Muyters. “Daarom kan de ontwikkeling van diepe geothermie helpen om ondernemingen letterlijk te verankeren in Vlaanderen. Ik volg de ontwikkelingen met grote interesse en ging mee op deze missie om te kijken welke mogelijkheden er vandaag al bestaan, om zo inspiratie te vinden om diepe geothermie in Vlaanderen snel ingang te doen vinden.”