Transportzone Meer De groep jonge specialisten luistert aandachtig naar vertegenwoordigers van de bedrijvenorganisatie LCHM, die uitleggen hoe Transportzone Meer in elkaar zit. – copyright: provincie Antwerpen

Transportzone Meer onderwerp van onderzoekstweedaagse naar kansen voor bedrijventerreinen

Een dertigtal jonge specialisten in onder meer ruimtelijke planning, mobiliteit en milieu bracht een bezoek aan Transportzone Meer. De nieuwe medewerkers van studiebureau Witteveen + Bos deden dat op uitnodiging van de provincie Antwerpen.

De Transportzone Meer in Hoogstraten is een bedrijventerrein met een groot regionaal belang. Het is voor de provincie Antwerpen dan ook een logische keuze om het terrein als onderzoeksproject voor te stellen aan de internationale groep specialisten in ruimte, mobiliteit en energie. Zij kunnen hier praktijkinspiratie opdoen over hoe je een bestaand bedrijventerrein efficiënt en duurzaam herinricht, en de nodige onderzoeken voorstellen. Zo is het interessant om na te gaan hoe elektrisch vrachtvervoer de inrichting van een bedrijventerrein beïnvloedt, en of naast logistieke activiteiten ook andere types bedrijvigheid kunnen ontstaan.

“Toen Witteveen + Bos ons vroeg of de provincie Antwerpen dit jaar hun ‘International Experience’ wilden ontvangen, hebben we heel bewust gekozen voor een project dat past in de visie van het Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen. Dit plan is sinds 13 februari van kracht en zet de krijtlijnen uit voor het provinciale ruimtelijk beleid van de komende 25 jaar”, vertelt gedeputeerde Luk Lemmens.

Kruisbestuiving

Voor de groep is het alvast leerrijk om zich twee dagen lang vast te bijten in een reëel vraagstuk en om volop indrukken en ideeën uit te wisselen. Met de intense stoomsessie leren hun nieuwe collega’s samenwerken over de grenzen van afdelingen en vestigingen heen, vertelt Nicolas Van Grimberge, projectingenieur bij Witteveen + Bos.

“We organiseren dit elk jaar, en ik ben zelf altijd benieuwd om te zien hoe onze nieuwe collega’s van bijvoorbeeld energie of ruimtelijk beleid naar de opdracht kijken. Die kruisbestuiving is heel interessant. Vorig jaar werkten we in het Engelse Sheffield aan onder meer fietsinfrastructuur, nu bekijken we Transportzone Meer. Het project hier combineert ruimtelijke visie, energie, infrastructuur en mobiliteit, en dat op een industriële site die volop in gebruik is. Bovendien willen we de provincie Antwerpen voorstellen aanreiken die ook op andere bedrijventerreinen toepasbaar zijn.”

Complexiteit

Na het terreinbezoek aan Transportzone Meer gingen de jonge experten in drie groepen aan de slag in het Antwerpse Provinciehuis. Het terreinbezoek maakte de complexiteit van de transportzone Meer alvast duidelijk. “Wanneer je met de mensen praat, komen er heel andere dingen naar boven dan wat je voordien verwachtte”, zeggen ecoloog Sven van der Valk en erfgoedadviseur Ruby Ingwersen. Hun groep bekijkt de ‘ruimtelijke kwaliteit’ van de transportzone. “Zo denk je bij een transportterrein niet meteen aan wonen, maar dan blijkt dat de truckers er vaak twee tot vier dagen na elkaar doorbrengen. Dan begin je toch aan de verblijfskwaliteit te denken, zelfs als slapen ze ’s nachts in hun vrachtwagen.”

Ook de overkoepelende Bedrijvenvereniging Transportzone Meer LCHM gaf die gastvrijheid naar hun doelgroep op als aandachtspunt, net als een betere verkeerscirculatie op het terrein en de mogelijke aanpak van de overgang naar meer elektrisch aangedreven vrachtverkeer.