boer

Van de boer direct naar het bord

Hoe kunnen gemeenten een actieve rol spelen in het opwaarderen van lokaal voedsel en de strijd tegen voedselverspilling? Dat was de hamvraag tijdens Burende Boeren of Boerende Buren. Een aantal Kempense gemeenten nam deel aan het project.

Gent en Garde werd tijdens Burende Boeren als het schoolvoorbeeld van voedselstrategieën gebruikt. “Het is belangrijk dat je kan rekenen op een bestuur dat mee achter je visie staat”, zegt Katrien Verbeke van Gent en Garde. “In Gent hebben we een voedselraad die de lokale initiatieven rond voeding clustert. Bovendien geeft dit orgaan het stadsbestuur advies rond gezond en betaalbaar voedsel.”

En dat is belangrijk, klinkt het, want zowel particulieren als horecazaken, scholen en woonzorgcentra hebben almaar meer interesse om met lokale producten te werken. Een afzetsysteem ontbreekt echter. Burende Boeren wilde nieuwe impulsen geven aan land- en tuinbouw in de Kempen.

Voedselbeleid
Onder meer Heist-op-den-Berg kwam andere gemeenten informeren over hoe zij hun voedselstrategie vormgeven. “Onze eerste stap was budget voorzien om landbouw in de kijker te zitten”, aldus Wim van den Bruel, schepen van Landbouw in Heist-op-den-Berg. “Na een actieve werking van twee jaar hebben we een logo en keurmerk ontworpen voor onze streekproducenten, zijn onze medewerkers er mee ambassadeur van en geven we alle jubilarissen een geschenkmand van Proef Heist in plaats van een schilderij.”

Ook Balen, Hoogstraten en Turnhout geven aan dat samenwerking en vertrouwen opbouwen met alle partijen van belang is. “Ga gesprekken aan en probeer tot gezamenlijke doelstellingen te komen”, adviseert Melanie Ryckaert, beleidsadviseur Economie&Werk van Turnhout.