Van Roey Services laat GO! Scholengroep Xpert 4.000 ton CO2 besparen

Van Roey Services en GO! Scholengroep Xpert ondertekenden een onderhouds- en energieprestatiecontract voor negen campussen, vijftien scholen van het gemeenschapsonderwijs in Noord-Limburg. Het Vlaams Energiebedrijf (VEB) voerde de aanbesteding.

Bij een energieprestatiecontract neemt een Energy Services Company (ESCO), in dit geval Van Roey Services uit Rijkevorsel, de rollen van studiebureau, uitvoerder en onderhoudsfirma op zich. De ESCO investeert in verschillende energiebesparende maatregelen om deze energiebesparing te bereiken. Een deel van de investering wordt terugbetaald door de winst op de energiefactuur. Zo zorgt een energieprestatiecontract voor minder druk op het budget van GO! Scholengroep Xpert.

Van Roey Services garandeert met dit contract een besparing van 16,5 % op elektriciteit, 3 % op aardgas en 100 % op stookolie voor de gebouwen binnen het 10-jarige traject en een besparing van 29 % op elektriciteit en 15 % op aardgas voor de gebouwen binnen het 20-jarige traject. Voor het eerst in de publieke sector gaat het om een ESR-neutraal energieprestatiecontract. Bij een off balance of ESR-neutraal contract worden de investeringen deels op de balans van de ESCO geregistreerd. Hierdoor kan dit uit de balans van de overheid gehouden worden, met een ambitieuzer project als gevolg.

Duurzame strategie

“Energierenovatie is een belangrijke katalysator om de klimaatdoelstellingen te behalen”, weet Bart Cox, algemeen directeur Van Roey Services. “Het langetermijn engagement dat we aangaan om de 9 campussen, 15 scholen van de GO! Xpert Scholengroep energiezuiniger te maken en houden past helemaal in de duurzame strategie van onze organisatie. Bovendien staan we uiteraard ook garant voor het comfort van de gebruikers. Het bestaande patrimonium een boost geven resulteert in een stimulerende omgeving voor de nieuwe generaties leerlingen.”

Van Roey Services implementeert de komende periode een pakket aan maatregelen zoals zonnepanelen, relighting (LED), stookplaatsrenovaties en een renovatie van het buitenschrijnwerk.  Ook enkele kleinere maatregelen komen aan bod zoals het vervangen van pompen en het installeren van klokthermostaten. Tenslotte voorzien ze ook een automatisch monitoringssysteem. Hiervoor werken ze samen met hun partners Equans en C-systems.