PROEFVELD VITO Foto: VITO

VITO en Hooibeekhoeve maken landbouw weerbaar tegen extreme weersomstandigheden

Provinciaal onderzoekscentrum Hooibeekhoeve en de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek VITO werken samen aan klimaatrobuuste teeltsystemen in een proeftuin in Mol.

Onderzoekers van Hooibeekhoeve werken op de proefvelden van VITO aan klimaatrobuuste teeltsystemen. “Een belangrijk criterium is in welke mate de gewassen of teelttechnieken bestand zijn tegen extreme droogte of natte periodes doorstaan”, vertelt onderzoeker Gert Van de Ven van Hooibeekhoeve. “Maar ook eigen eiwitproductie komt hier aan bod. Momenteel tref je op de proefvelden van VITO-Hooibeekhoeve zowel mais, grasklaver als mengteelten van granen en vlinderbloemigen aan. We vergelijken de gewone technieken met precisielandbouw, agro-ecologische technieken en gecombineerde methodes. Zo onderzoeken we hoe we ecologischer, rendabeler en klimaatrobuuster voedergewassen voor melkkoeien kunnen telen.

Elke plant in het vizier

De 'Remote Sensing'-unit van VITO heeft meer dan 25 jaar ervaring in het verwerken van satelliet-, lucht- en dronebeelden voor onder andere verschillende landbouwtoepassingen. Dankzij de samenwerking met Hooibeekhoeve wil VITO innovatieve diensten zoals WatchITgrow sneller kunnen aanbieden en landbouwers nog beter bijstaan om hun gewassen op te volgen en bij te sturen waar nodig.

“Remote Sensing maakt een steile opmars in de landbouw”, weet Anne Gobin, senior project manager landbouw van VITO. “Dit is te danken aan de steeds toenemende resolutie van satelliet-, lucht- en dronebeelden alsook aan de toegankelijkheid van de data. De ruimtelijke resolutie van de data is nu zo fijn dat het perfect mogelijk is om individuele velden en zelfs individuele planten op te volgen. Bovendien stelt de Europese Commissie de meeste satellietdata nu gratis ter beschikking. Dit maakt het gebruik ervan economisch rendabel. Dit alles kadert in het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) van de Europese Unie dat tot doel heeft onze landbouw efficiënter, duurzamer en klimaatrobuuster te maken.”