Windturbines AGC Glass Europe Mol Foto: Tommy Maes

Vlaamse overheid verleent vergunning voor windturbine op bedrijfsterreinen AGC Glass Europe

De Vlaamse overheid verleende een vergunning voor de bouw van een windturbine door Luminus en AGC Glass Europe. Het gaat om de vierde turbine op industriezone Berkebossen. Het Molse gemeentebestuur gaf eind 2023 nochtans een negatief advies.

Eind september 2021 zette de Vlaamse regering een streep door de windturbine die begin 2021 door Luminus was aangevraagd. Luminus bleef evenwel overtuigd van de locatie en diende in het najaar van 2023 een nieuw aanvraagdossier in met een bijkomende motivering en extra studies. De nieuwe aanvraag paste volgens Luminus en AGC Glass Europe binnen de maatschappelijke uitdaging om de afhankelijkheid van buitenlandse fossiele brandstoffen te verminderen. Daarnaast draagt de windturbine volgens Luminus en AGC bij tot het streven naar een klimaat-neutrale samenleving in 2050. Zij beoordelen de bedrijfssite van AGC Glass Europa als een geschikte locatie voor een windturbine. Dit zou de vierde zijn op het bedrijventerrein Berkebossen.

Het Molse gemeentebestuur gaf een negatief advies voor de eerste aanvraag, net als de deputatie van de provincie Antwerpen en de Vlaamse overheid. Tijdens het openbaar onderzoek liepen er heel wat bezwaarschriften binnen. Feitelijk veranderde er met de tweede aanvraag immers niets aan de inplanting of de hoogte van de turbine. Daarom gaf het Molse gemeentebestuur opnieuw een negatief advies. De Vlaamse overheid kwam na studie van het dossier evenwel tot de conclusie dat een windturbine op deze locatie wel een vergunning krijgt.