Bouwhandel Roefs Dit terrein van de voormalige bouwhandel P. Roefs in de Vaartstraat in Den Hout in Beerse verandert in een groene ontmoetingsplaats langs het kanaal. — © Lokaal bestuur Beerse

Voormalig terrein bouwhandel Roefs verandert in groene zone

Het lokaal bestuur van Beerse tovert het perceel van voormalige bouwmaterialenhandel P. Roefs in de Vaartstraat in Den Hout om tot een groene zone langs het kanaal. De gemeente laat eerst nog wel 520 ton metaalslakken verwijderen van het terrein. De werkzaamheden voor deze nieuwe ontmoetingsplaats starten deze zomer.

Het gemeentebestuur sloot enkele jaren geleden een overeenkomst met eigenaar Vlaamse Waterweg af om de domeinvergunning van P. Roefs over te nemen. Het lokaal bestuur wil deze locatie langs het kanaal Dessel-Schoten in Den Hout, met zanderige en steenachtige ondergrond, omvormen tot een groene ontmoetingszone. De gemeente heeft intussen de omgevingsvergunning voor de afbraak van de hallen op het perceel op zak. De eerste werkzaamheden starten nog deze zomer.

“Er komt een natuurlijk wandelpad omringd door kleurrijke bloemen, inheemse struiken en extra bomen”, zegt Bart Craane (CDE-Vlim.be), burgemeester van Beerse. “De bestaande haag langs het gebied wordt behouden, maar zal korter gesnoeid worden om een open gevoel te creëren. Langs de haag wordt een beekje gegraven om water op te vangen dat van hoger gelegen stukken komt. We willen in elke kern van onze gemeente voldoende open en groene belevingsruimte creëren. Dit project op Den Hout is een hele stap voorwaarts.”

Metaalslakken

De gemeente maakt eerst werk van de afvoer van metaalslakken die werden gebruikt voor de fundering van de winkel en de parkeerplaatsen. Het gaat om zo’n 520 ton metaalslakken die moeten worden afgevoerd, met een kostenplaatje van 75.000 euro. “Metaalslakken worden in dit geval niet beschouwd als een afvalstof, maar als een bouwstof”, luidt het bij de gemeente. “Voor de gezondheid van de inwoners en om het natuurlijke karakter van het nieuwe project op Den Hout zo veel mogelijk te vrijwaren, verwijderen we deze metaalslakken.” De opruiming van de bomen, struiken en hagen, de volledige afbraak van het gebouw, de afvoer van de metaalslakken, de ophoging en het volledig afgraven van het terrein kosten in totaal 133.350 euro.

Fietsostrade

“Op termijn leggen we langs het kanaal Dessel-Schoten een fietssnelweg aan. Een deel daarvan zal grenzen aan de nieuwe groene ontmoetingsplaats van Den Hout”, verduidelijkt het lokaal bestuur. “De nieuwe groenzone naast de fietssnelweg kan meteen ook dienst doen als een pauzeplek bij uitstek voor recreatieve fietsers.”