Wanneer en hoe cash uitkeren vanuit jouw vennootschap?

Het is niet altijd verstandig om vanaf de start van jouw vennootschap maximaal cash uit te keren naar je privé. Hoe sneller je geld privé beschikbaar wil, hoe hoger de fiscale druk. Ac|s Accountants & Belastingconsulenten geeft je vier tips om efficiënt om te gaan met de cashflow van je onderneming.

Ac|s Accountants & Belastingconsulenten ondersteunt dagelijks professionals en particulieren op vlak van accountancy, fiscaliteit en andere bedrijfsaangelegenheden. In dit artikel leggen ze je graag uit wanneer en hoe je best cash uitkeert vanuit jouw vennootschap naar je privé.

Hoge lonen zijn zonde

Een loonsverhoging is vaak een van de duurste alternatieven om geld vanuit de vennootschap naar je privé over te dragen. Daarom is het aangeraden om lonen te beperken in functie van bepaalde fiscale grenzen en levensbehoeften. Voor een KMO-vennootschap is het vaak nog wel afstemmen met de 45.000 euro-regel, wat betreft het minimumloon voor bedrijfsleiders, zodat je kan genieten van het verlaagde tarief vennootschapsbelasting van slechts 20 procent.

Professionele kosten verleggen naar de vennootschap

Kosten die gerelateerd zijn aan jouw beroep kunnen beter gedragen worden vanuit de vennootschap dan van een nettoloon. Typische voorbeelden hiervan zijn bedrijfswagens maar ook IT-hardware, kantoorinrichting, bedrijfsfietsen en representatiekosten.

Pensioenopbouw via de vennootschap

Ook pensioenopbouw kan fiscaal veel beter gedragen worden vanuit jouw vennootschap in plaats van dit op te bouwen met je nettoloon. Sluit een individuele pensioensovereenkomst af op basis van de bijdragen die jouw vennootschap betaalt en aftrekt voor jouw pensioenkapitaal. Op pensioenleeftijd ontvang je privé het opgebouwde kapitaal met een acceptabele taxatie. Vergeet ook de aanvullende verzekeringen niet te bespreken zoals een overlijdensverzekering, een verzekering op het gewaarborgd inkomen en een omzetverzekering.

Optimalisatie van de dividendpolitiek

Een standaard dividend wordt onderworpen aan 30 procent roerende voorheffing. Voor de optimalisatie hiervan onderscheiden we twee types van KMO-vennootschappen. Kleine en middelgrote vennootschappen kunnen in aanmerking komen voor het VVPR-bis-regime. Dit laat hen toe om onder bepaalde voorwaarden dividenden uit te keren aan 15 procent roerende voorheffing in plaats van 30 procent. De andere KMO-vennootschappen kunnen beter met liquidatiereserves werken die mits een wachtperiode van vijf jaar uitkeringen voorzien net onder 15 procent.

Indien er een liquidatie van jouw vennootschap in zicht is, kan er via liquidatiereserves zelfs gewerkt worden met 10 procent roerende voorheffing als eindbelasting op de uitkering aan privé. Door de juiste afwegingen te maken tussen lonen en dividenden kan je vlot 20 procent fiscaal besparen op uitkeringen naar privé, mits het nodige geduld. Ac|s Accountants & Belastingconsulenten staat je graag bij in het volledige proces.

Logo ACS

Acs Accountants & Belastingconsulenten biedt u een familiale en persoonlijke aanpak, dicht bij huis. Met 10 vestigingen in Kempen & Vlaams-Brabant staan we dicht bij onze ondernemers.