IOK Warmtemakelaar Kempen

Warmterevolutie op til in de Kempen?

Het vervolgproject 'Warmtemakelaar Kempen 2.0’ staat dankzij EFRO-steun in de startblokken. Drie jaar geleden begon IOK als Warmtemakelaar Kempen lokale besturen te begeleiden bij de uitwerking van warmteplannen, bij het creëren van draagvlak en het effectief realiseren van duurzame warmteprojecten. Hiervoor hielp het Turnhoutse bedrijf Kelvin Solutions een handje mee. Nu het eerste project ten einde loopt, staat de warmterevolutie in onze regio op de agenda, gelooft het IOK.

 

De opmaak van lokale warmteplannen was dan ook de belangrijkste doelstelling van het afgelopen EFRO-project. De lokale besturen krijgen een essentiële rol als regisseur om het warmtebeleid juist vorm te geven. In die warmteplannen wordt aangegeven op welke manier de loskoppeling van aardgas het beste kan gebeuren. Ook de ontwikkeling van warmtenetten gebeurt in lokale projecten.

Herentals, Turnhout, Hoogstraten, Beerse en Geel hebben met hulp van Warmtemakelaar Kempen effectief werk gemaakt van een warmteplan. In Rijkevorsel focust de warmteplanning zich op onderzoek naar slimme warmteclustering van publieke gebouwen en verkenning van de kansen op synergie met glastuinbouw.

"Het vraagt inspanningen en goede voorbeelden om het pad te effenen. De woonwijk Niefhout in Turnhout, bedrijventerrein De Kluis in Hoogstraten, Merksplas-Kolonie, het zwembad en de sporthal in Mol zijn enkele voorbeelden van operationele warmtenetten in onze regio", aldus Kris Vreys, directeur van IOK.

“Het traject Warmtemakelaar Kempen is één van de pijlers van streekproject Kempen 2030. Maar vanuit IOK begeleidden we niet alleen lokale besturen. Vanuit overtuiging en onze voorbeeldfunctie voor de regio werkten we ook zelf aan goede voorbeelden. Bedrijventerrein De Kluis in Hoogstraten werd uitgerust met een warmtenet, de kavels in verkaveling Kleirijt in Merksplas worden verkocht met inbegrip van een duurzame warmteoplossing op basis van ondiepe geothermie. Zo bouwen we aan een duurzame regio. “

Warmtemakelaar Kempen kon rekenen op steun van Europa via het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling dat 119.744,51 euro investeerde. Dit succes leidde tot de goedkeuring van een vervolgproject ‘Warmtemakelaar Kempen 2.0’ dat momenteel opnieuw dankzij EFRO-steun in de startblokken staat.