CENTRUM

Wie wil ‘Dessels leverancier, aannemer of dienstverlener’ worden?

Het Desselse gemeentebestuur legt een databank aan met alle ondernemers uit de gemeente die ‘Dessels leverancier, aannemer of dienstverlener’ willen worden.

Lokaal bestuur Dessel trekt voluit de kaart van de lokale ondernemers en wil hen actief en op een efficiënte manier betrekken bij overheidsopdrachten. Daarom wordt aan Desselse ondernemers gevraagd om hun bedrijf te registreren. Als de activiteiten aansluiten bij de aard, omvang en complexiteit van de opdracht, dan is het Desselse bedrijf mogelijks één van de kandidaten die worden uitgenodigd om een offerte in te dienen. Op die manier maakt de Desselse ondernemer kans op een offerteaanvraag en misschien wel een ‘Dessels leverancier, aannemer of dienstverlener’ te worden.

Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van het lokale aanbod, legt het gemeentebestuur een databank van Desselse handelaars, ondernemers, aannemers, dienstverleners en leveranciers aan. Na registratie word je automatisch opgenomen in de databank en valt er binnenkort misschien een offerteaanvraag in de bus. Wie Dessels leverancier, aannemer of dienstverlener wil worden, kan zich registreren via het e-loket op de gemeentelijke website.