jean vranken acv2 (Foto: Serge Minten)

3/10 thuiswerkers zocht psychische hulp

De meeste Limburgers die de voorbije maanden thuis hebben gewerkt, hebben dat als positief ervaren. Meer dan de helft werd echter ook geconfronteerd met kwalen gelinkt aan het thuiswerk. Drie op de tien thuiswerkers zocht zelfs psychische hulp, zo blijkt uit een grote enquête van ACV Limburg.

Sinds het uitbreken van de coronacrisis heeft een groot deel van de Limburgse werknemers een aantal dagen per week thuis gewerkt, al dan niet verplicht. “Dat gebeurde onverwacht en zonder enige voorbereiding. Vele nieuwe uitdagingen kwamen op ons af: een nieuwe manier van werken, communiceren en leven”, aldus Jean Vranken, voorzitter van vakbond ACV Limburg.

ACV Limburg wilde weten hoe dat de werknemers is bevallen en vond in de maand december vorig jaar 2.348 Limburgers bereid om een online enquête in te vullen. De resultaten zijn opmerkelijk. Uit de enquête blijkt dat 81 procent thuiswerk als positief ervaarde, ongeacht het aantal dagen dat thuis werd gewerkt. “Thuiswerk is dus een blijver”, aldus Vranken. Toch is er weinig animo om altijd thuis te werken. Amper 10 procent wil altijd thuis werken. Een grote meerderheid van 70 procent wil twee tot drie dagen thuis werken.

Afspraken

Het thuiswerken verliep de voorbije maanden voor de meeste Limburgers zonder veel afspraken. Zo werden er voor 45 procent van de thuiswerkers geen afspraken gemaakt op het gebied van taakinhoud en opvolging. “Goede afspraken zijn nochtans nodig om goed te kunnen samenwerken.” Ook over de kosten van het thuiswerken werden weinig afspraken gemaakt. In amper drie op de tien ondernemingen komt de werkgever tussen. “Gemiddeld kreeg 29,5 procent een vergoeding voor thuiswerkkosten. Dat is niet voldoende. De kosten voor de werknemers kunnen hoog oplopen. Dat gaat dan van investeringen in ergonomie, maar ook de verwarmings- en elektriciteitskosten wegen door.”

Welzijn

“Toch is niet alles rozengeur en maneschijn”, zegt Jean Vranken. “Naast het technische aspect van het thuiswerk blijkt uit onze bevraging dat het belang van de ergonomie en het psychosociaal welzijn niet onderschat mag worden. Maar liefst 56 procent van de bevraagden gaf aan last te hebben van kwalen gelinkt aan het thuiswerk.” De meest geciteerde klacht heeft te maken met eenzaamheid (52 procent). Ook vermoeidheid en stress worden aangehaald door respectievelijk 47 en 37 procent van de respondenten. Opvallend is dat drie op de tien Limburgse thuiswerkers aangeeft professionele hulp te hebben gezocht. Dat ging dan van een bezoek aan de huisarts tot een afspraak met een psychotherapeut. De leidinggevende speelde hierin een belangrijke rol.

Kinderen
Dat thuiswerken met jonge kinderen helemaal niet vanzelfsprekend is, blijkt ook uit deze bevraging. Bijna de helft van de thuiswerkers (43 procent) omschrijft dat als “moeilijk”, een op de vier vindt het zelfs “onmogelijk”. Vooral de thuiswerkers met jonge peuters vinden de combinatie quasi ondoenbaar. “Thuiswerken met jonge kinderen in huis is als je tanden poetsen met chocopasta”, zo merkt één van de ondervraagden op. Naarmate de kinderen ouder worden, valt dat probleem weg.

ACV Limburg roept werkgevers dan ook op om de dialoog met hun werknemers aan te gaan. “Door in overleg te gaan en werknemers inspraak te geven, wordt er meer draagvlak en motivatie gecreëerd voor het thuiswerken”, aldus Vranken.