43 procent weet niet wat sociale verkiezingen zijn

Jean Vranken

Uit een enquête bij 1.000 Limburgers blijkt dat maar liefst 43% niet weet wat sociale verkiezingen zijn. Bij studenten loopt dat zelfs op tot 90%. Nochtans zijn we amper 3 maanden verwijderd van de verkiezingsslag, waarbij om de 4 jaar, in bedrijven vanaf 50 werknemers een delegatie wordt verkozen voor de ondernemingsraad en het comité voor preventie en bescherming op het werk.

In Limburg staan de stembussen vanaf 9 mei opgesteld in 476 ondernemingen. Dat zijn er 24 minder dan in 2012. Volgens provinciaal ACV-voorzitter Jean Vranken heeft de daling met 4,8 procent twee belangrijke oorzaken. “Aan de ene kant is er de sluiting van Ford Genk, die ook verschillende toeleveranciers mee zich heeft meegesleurd. Aan de andere kant zijn er in de sector van de dienstenchequebedrijven meerdere fusies gebeurd, waardoor het aantal bedrijven is gedaald.”

Hoewel uit een enquête blijkt dat 43 procent van de ondervraagden niet weet wat sociale verkiezingen zijn, wil dat volgens de vakbond niet zeggen dat inspraak onbelangrijk is. “Maar liefst 89 procent van de ondervraagden vindt dat medezeggenschap in een onderneming juist wel van tel is,” zegt Jean Vranken. “Er wordt al wel eens gezegd dat werknemers wel inspraak willen, maar dat dit niet via de vakbonden moet verlopen. Welnu, onze enquête spreekt dit tegen. Maar liefst 89 procent van de ondervraagden vindt dat de vrijwilligers of militanten in de ondernemingen ondersteund moeten worden door een vakbond. Logisch...”

In de enquête werd ook gepeild naar de belangrijkste thema’s. Dat zijn loon- en arbeidsvoorwaarden (67 procent), veilig werken (66 procent) en werkbaar werk (51 procent).