"500 euro vrijstelling voor medewerkers horeca"

In een reactie op de eerder deze week gepubliceerde noodkreet van de horecasector over het nakende aantal faillissementen, heeft de Limburgse senator Nele Lijnen (Open Vld) samen met haar collega Rik Daems, een wetsvoorstel klaargestoomd. Ze stelt voor dat gelegenheidswerknemers en de overuren van vaste personeelsleden vrijgesteld worden van belastingen en sociale zekerheidsbijdragen voor maximaal 500 euro per maand. De werkgevers betalen een RSZ-bijdrage van 25% op deze lonen. Een maatregel die een win-winsituatie moet betekenen voor iedereen.

Nele Lijnen“De huidige regeringsmaatregelen geven geen ruimte en tegemoetkoming aan de horecazaken die met voltijds personeel werken,” aldus Nele Lijnen."Voor hen is het veeleer de regel dan de uitzondering dat er veel overuren gepresteerd worden. Deze vrijstellen van een aantal belastingen zal de nodige ademruimte bieden. Ook de staatskas vaart er nog wel bij, aangezien zo ook heel wat zwartwerk zal geofficialiseerd worden."