vacature-job-300×204

84% van bedrijven voelt helemaal niks van de taxshift

Meer dan vier van de vijf Limburgse bedrijven (84%) voelt (nog) geen effect van de doorgevoerde taxshift. Maar van de 16% die wel een effect voelt, laat de helft weten dat het een positief effect gehad heeft op de tewerkstelling. Dat blijkt uit een enquête die Voka Limburg.

De bevraging werd begin december uitgevoerd bij ruim 200 Limburgse bedrijven. Concluderen dat de taxshift een maat voor niets is, wil Voka niet gezegd hebben. “Integendeel”, zegt gedelegeerd bestuurder Johann Leten. "De verlaging van de werkgeversbijdrage van 33 naar 25% verloopt immers geleidelijk, tot in 2020. Het is dus logisch dat de meeste bedrijven nog geen effect voelen.”

Over de gevolgen van de hervorming - zeg maar verstrenging - van de loonnorm (die moet vermijden dat de loonkosten in ons land in vergelijking met die in de buurlanden ontsporen) zijn de Limburgse bedrijven minder zeker. Meer dan de helft (52%) denkt dat de hervorming van de loonnorm geen extra jobs zal opleveren. Bijna 17% zegt die effecten wel te kunnen inschatten, maar van die groep denkt 65% dat er geen positief effect van te zien zal zijn. “Dat betekent dat de loonkost in ons land nog altijd veel te hoog is. Competitiviteit blijft een heikel punt voor onze ondernemingen”, zegt Leten.

De grootste zorg voor 2017 is voor de Limburgse bedrijven het vinden van geschikt personeel (33%), nog vóór de algemene loonkosten (24%). De vennootschapsbelasting (17%) vervolledigt de top drie. De War for Talent is dus weer begonnen. “Er zullen dus acties nodig blijven om jongeren warm te maken voor technisch onderwijs”, is de conclusie van Johann Leten.