KoningsDT13

99 jobs op de tocht bij Konings

Tijdens 2 bijzondere ondernemingsraden in Zonhoven en Borgloon, kondigde drankenbottelaar Konings de intentie aan om haar organisatie te herzien. "Om het bedrijf gezond en toekomstbestendig te houden, wordt gekeken naar het productieapparaat en de ondersteunende diensten", zegt woordvoerder Bert Goyvaerts. "Deze acties zijn noodzakelijk om het bedrijf te wapenen tegen de aanhoudende stagnatie van de drankenmarkt. Dit betekent dat er mogelijk 99 jobs op een totaal van 505 medewerkers zouden kunnen verloren gaan."

"De afgelopen jaren heeft Konings een aanzienlijke groei doorgemaakt en consequent geïnvesteerd in expansie", stelt Goyvaerts. "Er werden nieuwe productielijnen toegevoegd, waaronder een nieuwe blikkenlijn, om de activiteiten uit te breiden. Dat heeft geleid tot een historisch succesvol jaar in 2022. Maar net zoals vele andere bedrijven, werd ook Konings geconfronteerd met uitdagingen, waaronder de naweeën van de coronacrisis, energiecrises en inflatie-explosies die het gevolg zijn van geopolitieke oorzaken. Het zijn die factoren die hebben geleid tot verstoringen in de markt en een aanhoudende verlaagde vraag, waardoor de af te vullen volumes van grote drankenmerken drastisch verminderden. Daarnaast besloten twee grote klanten, om verschillende redenen en totaal onafhankelijk van de productiekwaliteit bij Konings, om hun productie geheel of gedeeltelijk terug te trekken."

"Intensieve inspanningen om het hoofd te bieden aan de uitdagingen van de huidige marktsituatie, leverden tot nu toe onvoldoende resultaat op. Daarom spreken we de intentie uit om de organisatie te herzien, met als doel het bedrijf gezond en toekomstbestendig te houden. Konings heeft de intentie om zijn organisatiestructuren aan te passen aan de huidige marktnoden. Dat zal mogelijk effect hebben op zowel de ondersteunende diensten, als het productieapparaat."

Concreet? “We hebben al eerder maatregelen genomen, zoals het afbouwen van ons 5-ploegensysteem naar een 3-ploegensysteem in Breda. Ook voor Zonhoven en Borgloon zijn we de nodige maatregelen aan het bekijken. We streven ernaar om zoveel mogelijk jobs te behouden en zullen nauw samenwerken met alle betrokkenen om dit proces zo transparant mogelijk te laten verlopen.”