Aanbesteding: Echt-Susteren zoekt onderhoudsbedrijf voor sportvelden

De gemeente Echt-Susteren zoekt een onderneming die zes sportvelden wil onderhouden. Het bedrijf dat de opdracht wil doen met minimaal 75 mille aan eerdere sportveldonderhoudsopdrachten hebben gedaan in de afgelopen drie jaren.

Hieronder meer info:

LOCATIE

Het uit te voeren werk is gelegen binnen de gemeentegrenzen van de gemeente Echt-Susteren en op de volgende locaties:

Sportpark Heide Aardenweg 2 in Susteren Gelegen in een grondwaterbeschermingsgebied

Sportpark Krekelzank Susterderweg 25 in Nieuwstadt Gelegen in een grondwaterbeschermingsgebied

Sportpark De Heilige Kamp Eyckholtstraat 1 in Roosteren Gelegen in een grondwaterbeschermingsgebied

Sportpark Tussen de Berken Schrevenhofsweg 20 in Sint Joost

Sportpark In de Bandert Sportpad 3 in Echt

Sportpark Slek Hoogstraat 25 in Echt-Slek

ALGEMENE BESCHRIJVING

Het werk bestaat in hoofdzaak uit het uitvoeren van de volgende werkzaamheden: – Maaien – Rollen

– Slepen – Wiedeggen – Vegen – Diepbeluchten – Verticuteren – Onkruidbestrijding in grassportvelden – Onkruidbestrijding op verharding – Bezanden – Bemesten – Doorzaaien – Onderhoud omliggende beplanting

De onderhoudswerkzaamheden starten in week 1, van het jaar 2011 en worden opgeleverd aan het eind van week 52 van het jaar 2012 op een door de directie nader te bepalen datum en locatie.Deze periode is exclusief een optie tot verlenging. De opdrachtgever heeft de mogelijkheid om het contract maximaal 2 keer 1 jaar te verlengen. De directie neemt uiterlijk in oktober van elk onderhoudsjaar de beslissing tot verlenging.

Bron: wijlimburg.nl. Overgenomen met toestemming.