Aanbesteding : Grote opdracht voor groenonderhoud in Landgraaf

Bijkomende eis: het voldoen aan de wettelijke verplichtingen, verbonden aan de uitoefening van het WSW-bedrijf. Het werk bestaat in hoofdzaak uit: - het onderhoud van bosplantsoen - het onderhoud van sierheesters - het onderhoud van rozen- het onderhoud van vaste planten - het onderhoud van hagen - het onderhoud van grasvegetatie - het onderhoud van verhardingen - renoveren diverse plantvakken - renoveren gazons. Meer info klik hier.

Bron: wijlimburg.nl. Overgenomen met toestemming.