Aanbesteding: ICT-order boven de markt van € 1,8 mln (voor leerlingen-administratiesysteem)

Stichting Limburgs Voorgezet Onderwijs (LVO) heeft een order van € 1,8 mln in de aanbieding. Het gaat om een leerling-administratiesysteem. Onder de stichting vallen 3400 medewerkers en 30.000 leerlingen.
“30,000 leerlingen”Uit de aanbesteding:
De huidige overeenkomst van de Stichting LVO voor een leerling-administratiesysteem loopt binnen afzienbare tijd ten einde. Opdrachtgever dient dan ook een nieuwe overeenkomst aan te gaan met een leverancier. Opdrachtgever kiest voor een openbare procedure conform artikel 28 Bao. 
De aanbesteding betreft de levering van een leerling-administratiesysteem voor alle scholen van de Stichting LVO. Opdrachtgever wenst hierbij geen Elektronische Leeromgeving (ELO) van inschrijver af te nemen.
DRIE JAAR
De overeenkomst neemt een aanvang op 1 september 2011. Opdrachtgever zal met de winnende inschrijver een overeenkomst sluiten voor de periode van 3 jaar, waarbij opdrachtgever de optie heeft om de overeenkomst driemaal met één jaar te verlengen. Dit betekent dat de overeenkomst loopt van 1 september 2011 tot 1 september 2014, waarbij opdrachtgever aldus de mogelijkheid heeft de expiratiedatum van 1 september 2014, driemaal met één jaar te verlegen tot uiterlijk 1 oktober 2017. 
Stichting LVO biedt met haar 3.400 medewerkers voorzieningen aan 30.000 leerlingen.
Geraamde waarde zonder BTW: 1.800.000 EUR. 
 

Bron: wijlimburg.nl. Overgenomen met toestemming.