RikMondelaers-5

Aantal arbeiders in bouw op recordniveau

De sectorfederatie Confederatie Bouw heeft een conjunctuuranalyse gemaakt per provincie, waaruit blijkt dat de bouw in Limburg heel duidelijk aan een opleving toe is. De belangrijkste stijging valt te noteren in de nieuwbouw van woningen, gevolgd door de nieuwbouw van niet-residentiële gebouwen. De renovatiemarkt neemt slechts lichtjes toe in vergelijking met de voorgaande maanden.

Deze opflakkering van de conjunctuur laat zich ook gevoelen in de personeelsbezetting. "Momenteel zijn er dubbel zoveel vacatures in de sector tegenover vorig jaar in zelfde maand," zegt Rik Mondelaers, directeur van de Confederatie Bouw Limburg. "De VDAB heeft becijferd dat het aantal werkzoekenden in de bouw gedaald is met 20 procent. Het aantal arbeiders komt daarmee uit op 15.240, wat het hoogste aantal is in de laatste vijf jaar."

Nog een logisch gevolg van het verhoogde werkvolume is ook dat het aantal falingen in de bouw afneemt. De afgelopen 3 maanden waren er zo'n 10 procent minder faillissementen (uitgezuiverd gemiddelde).