els paesmans catherine dreesen

Aantal patenten voor Limburgse bedrijven neemt een duik

Het aantal publicaties van Limburgse patentaanvragen is vorig jaar gedaald. In 2020 waren dat er nog 125, in 2021 maar 103. Een daling dus van 18 procent. Volgens Voka Limburg en patentenspecialist Gevers wijst dit op een verminderde innovatiekracht in onze provincie. "De onzekerheid door de coronapandemie en het gebrek aan goed geschoold technisch personeel zijn belangrijke oorzaken van deze dip”, zeggen Johann Leten en Cathérine Dreesen van Voka Limburg.

Patenten (ook wel octrooien genoemd) geven een exclusief recht op de commerciële exploitatie van een uitvinding op een bepaald grondgebied gedurende een specifieke tijdsperiode. Bedrijven hebben de optie om een Belgisch patent aan te vragen, dat alleen bescherming biedt op het Belgische grondgebied, of een Europees patent, dat in meerdere lidstaten van toepassing is.

Gevers en Voka Limburg komen na een onderzoek uit op een totaal van 103 patenten in 2021. Het jaar voordien waren het er 125. “De daling is onder meer toe te schrijven aan het feit dat onze bedrijven tijdens de coronapandemie minder aanvraagdossiers hebben opgesteld omdat hun focus in eerste instantie lag op de bestrijding van de pandemie en het bewaken van de continuïteit van de onderneming", zegt Cathérine Dreesen. "De bescherming van intellectuele eigendommen verdween zo van het voorplan.”

En ook het gebrek aan personeel speelt onze bedrijven parten om innoverend te zijn. “Wie wil innoveren heeft nood aan goed geschoolde technische profielen, en daar het ontbreekt het hoe langer hoe meer aan”, zegt Johann Leten. “Onze Limburgse werkgevers missen de handen om innovatieve producten te ontwikkelen, of om binnen de organisatie een innovatieve ommezwaai te maken. Kennis in de ondernemingen is hiervoor heel belangrijk.”

Het blijft dan ook belangrijk om de wil tot innovatie aan te wakkeren in Limburg. Uit cijfers van het Vlaams Agentschap voor Innoveren & Ondernemen (VLAIO) blijkt dat onze bedrijven vorig jaar op 19,8 miljoen euro aan innovatiesteun konden rekenen. Dat is 6,6% van de totale steun in Vlaanderen. In 2020 stond de teller in Limburg nog op 21,4 miljoen euro aan verkregen innovatiesteun.

10% naar R&D
Het belang van innovatie en de bescherming van intellectuele eigendommen is meer dan ingeburgerd bij Globachem. Het bedrijf uit Sint-Truiden is actief in het ontwikkelen, registreren en vermarkten van hoogkwalitatieve beschermingsmiddelen voor land- en tuinbouwgewassen. Het productengamma houdt de gewassen onder meer vrij van insecten, schimmels of vorstschade, en zorgt voor optimale groei. “Wij hebben de ambitie om een innovatieve wereldspeler te worden op vlak van futureproof gewasbescherming”, zegt zaakvoerder Els Paesmans. “Gezien we 10% van onze omzet investeren in R&D, productontwikkeling en innovaties, is de bescherming via octrooien of patenten hierbij van cruciaal belang. Deze nieuwe innovaties zijn de motor voor de verdere groei van ons bedrijf.”