Aantal werklozen daalt meest in regio Hasselt

Met een daling van maar liefst 14,5% is de daling van het aantal werklozen over het jaar 2010 het grootst in het arrondissement Hasselt. Dat laat minister van Werk Philippe Muyters weten. De totale daling in Vlaanderen bedraagt 9,3%. Het aantal niet-werkende werkzoekenden komt daarmee net onder de magische grens van 200.000.

Op jaarbasis is de daling het meest opmerkelijk bij de mannen (-11,3 procent), de -25-jarigen (-15,9 procent), de jongeren in wachttijd (-16,6 procent) en bij de categorie die minder dan een jaar werkloos was (-15,3 procent).

Bij de 50-plussers werd een lichte toename (+1,3 procent) opgetekend. De 50-plussers vertegenwoordigen met 26,7 procent intussen ongeveer een kwart van het totale aantal werkzoekenden in Vlaanderen.

Onder de allochtonen (huidige en vorige generatie) was er een daling van de werkloosheid met 5,1 procent.