ontwrichting-300×248

Aanvraag voor overheidssteun wordt gemakkelijker

Minister van Financiën Johan Van Overtveldt bevestigt dat er nog dit jaar een evaluatie komt van de steunmaatregel voor ‘ontwrichte zones’. Daardoor zal het gemakkelijker worden voor Limburgse ondernemingen om de korting op de bedrijfsvoorheffing te bekomen.

ontwrichting-300x248De bijsturing is het gevolg van lobbywerk door VKW Limburg, dat de minister op enkele problemen met de maatregel had gewezen. Zo wordt er steun verleend voor het creëren van nieuwe arbeidsplaatsen, maar is het erg onduidelijk welke referentieperiode hierbij in acht wordt genomen, en wat bijgevolg de juiste definitie is van 'nieuw'. Dat -among others- maakt het indienen van een dossier erg complex en drukt het aantal aanvragen dat al is overgemaakt.

Maar Van Overveldt gaat dus bijsturen om zo aan de 2002 nieuwe banen te komen (waarvan 1699 in Limburg) die hij bij de invoering van de steunmaatregel had vooropgesteld.

Eind 2015 werd er al een versoepeling van de voorwaarden doorgevoerd. Die lijkt zijn vruchten af te werpen. Waar er voordien gemiddeld vijf dossiers per maand werden ingediend, zijn er dat nu gemiddeld meer dan negen, aldus de minister.

“Dat is mooi uiteraard, maar het kan nog beter,” aldus Ruben Lemmens, gedelegeerd bestuurder van VKW Limburg, die ervaart dat nog heel wat investerende bedrijven die in aanmerking zouden kunnen komen, de steun nu nog laten liggen. “Vandaar dat bijkomende bewustmaking en het wegnemen van drempels om mee te doen, prioritair moet zijn."