be-mine-beringen-300×212

Afketsen shoppingcenter Beringen: de reacties

Democo-Van Roey:
De tijdelijke vereniging van bouwbedrijven Democo-Van Roey, die samen met LRM in de PPS-formule voor het be-MINE-project in Beringen is gestapt (als be-MINE nv), reageert bijzonder ontgoocheld op het vernietigen van de vergunning voor een groot shoppingcenter. "Tenzij men de oude mijngebouwen deklasseert en afbreekt, gaat de restauratie Vlaanderen veel geld kosten", aldus de privépartner.

"De realisatie van het shoppinggedeelte met een oppervlakte van 28.000 m2 was onze enige bron van inkomsten om als privépartner ook andere, verlieslatende delen van het totale be-MINE-project te kunnen financieren" zegt Gwen Vreven van Democo-Van Roey. "Nu dit gedeelte wegvalt, ligt de bal terug in het kamp van de Vlaamse overheid, die op zoek moet gaan naar middelen om de oude mijngebouwen te renoveren. Of men kan ze ook deklasseren en afbreken, natuurlijk. Dat is een veel goedkopere, maar daarom niet betere oplossing. In ieder geval is met deze afwijzing het evenwicht tussen inkomsten, kosten en subsidies totaal verstoord. Het heeft jaren gekost om een evenwicht hierin te vinden. Nu iedereen akkoord was, en wij de uitbatingsvergunning hebben aangevraagd, worden de verhoudingen ineens bruusk verstoord. Totaal onbegrijpelijk voor ons."

Democo-Van Roey gaat eerstdaags aan tafel zitten om alternatieve scenario's te bekijken. "We moeten een Plan B bedenken, hoewel dit aartsmoeilijk zal zijn. Be-MINE is namelijk een totaalconcept. De infrastructuur, zoals de wegenis, is niet alleen begroot voor de geplande woningen of recreatie. De afwijzing van de shopping, zet dus ook andere aspecten danig op de helling." Collega Jacky Scherens van DMI Vastgoed vult aan: "Een zwembad, een evenementenplein, family entertainment, het Mijnmuseum, de avonturenberg, een klimmuur en een duiktoren... We zullen nu moeten afwegen wat nog haalbaar is en of het belevingsgedeelte nog een toekomstperspectief heeft.”

LRM:
Ook de overheidspartner in de PPS-combinatie, LRM is gepikeerd: "We hebben voor funshopping gekozen omdat meerdere studies uitwezen dat hiervoor een markbehoefte aanwezig was", zegt Stijn Bijnens. "Daarenboven kampt Beringen als derde grootste stad van Limburg met een hoge koopvlucht. Nu dit shoppinggedeelte van 28.000m2 op de helling komt te staan, wordt het evenwicht binnen het belevingsgedeelte ernstig verstoord. We zullen bekijken hoe het verder moet met de invulling. Gezien de ernst van de situatie zullen we alle pistes bekijken inclusief de mogelijkheid om een aanvraag in te dienen voor een deklassering van een deel van het erfgoed."

VKW-Limburg:
VKW Limburg plaatst grote vraagtekens bij de negatieve beslissing van het interministerieel comité. "De onberekenbaarheid van de overheid als partner zet de toekomst van privaat-publieke samenwerking (PPS) helemaal op de helling. Bovendien worden twee maten en twee gewichten gehanteerd. Limburg is opnieuw de pineut en loopt weer tewerkstelling en een economische boost mis," aldus woordvoerder Gert Schreurs. "De enorme kosten, voorbereidingen en inspanningen die dit jaren lang vergde van de private partners (maar ook van de overheid…), worden nu met een pennentrek van tafel geveegd door diezelfde overheid. Wispelturig en respectloos. Het kan niet anders dan dat deze nieuwe illustratie van de toenemende onzekerheid voor een privé-partner in PPS-constructies, het animo van bedrijven om nog met de overheid als partner samen te werken, sterk zal bekoelen. Met alle gevolgen van dien. Vele maatschappelijk en economisch waardevolle projecten zullen hierdoor geen uitvoering meer (kunnen) krijgen. Deze beslissing zet daarmee dan ook veel meer op het spel dan Be-MINE zelf."
En VKW Limburg gaat door: "Met deze beslissing loopt Limburg weer heel wat extra tewerkstelling mis. Een ontwikkeling als Maasmechelen Village heeft aangetoond dat een doordachte herontwikkeling wel degelijk een belangrijke economische boost kan geven, zonder afbreuk te doen aan de reeds bestaande economische structuur. Limburg dreigt een stuk economische, toeristische, maatschappelijke én culturele ontwikkeling te worden ontnomen."

Confederatie Bouw:
"Zeven jaar voorbereiding en enkele miljoenen euro’s aan voorbereidingskost zijn voor niets geweest," vindt Rik Mondelaers. "Want de schrapping van het winkelcomplex zet de herontwikkeling van de hele site op de helling. Het project had 600 jobs kunnen opleveren. Publiek-private samenwerking zal belangrijk zijn om in de toekomst nog nieuwe projecten te kunnen opzetten. Maar welke ontwikkelaars, aannemers en banken willen nog PPS-projecten opzetten als de overheid zich zo’n wispelturige partner toont? Ook in Hasselt mochten we recent nog meemaken dat het stadsbestuur een PPS-project voor een nieuw zwembad van de ene dag op de andere in de koelkast heeft gestoken. De overheid onderschat nog altijd het vele voorbereidend werk dat aannemers bij een PPS moeten leveren. De studiekosten van de private partner lopen al snel op tot meer dan een paar miljoen euro."

Burgemeester Marcel Mondelaers:
"We zijn een land van lobbyisten en belangengroepen, die ons werk van jaren als een kegelspel onderuit halen," zegt de burgemeester van Beringen. "We vernemen dat de beslissing tot schorsing is genomen door vijf kabinetsmedewerkers. Daarbij ook de medewerkers van twee Waalse ministers, die een investering van 200 miljoen euro in Vlaanderen durven blokkeren. Stel dat wij een soortgelijk project in Aat of Charleroi zouden kelderen, het kot zou te klein zijn. Dit is de democratie op zijn kop."
De burgemeester hekelt de argumenten voor de afwijzing van zijn plannen. "Het zeer dure mobiliteitsplan was al lang door iedereen goedgekeurd en plots is daar een probleem. Men verwijt ons ook strijdigheid met de Vlaamse Winkelnota, maar voor gelijkaardige projecten in Tongeren en Houthalen is die nota blijkbaar niet van tel. Onbegrijpelijk."

Unizo-Limburg:
Als enige partij reageerde Unizo-Limburg tevreden over de beslissing: “We zijn vooral tevreden dat de regering onze argumenten integraal heeft overgenomen," aldus directeur Bart Lodewyckx. “Een shoppingcenter van dergelijke oppervlakte inplanten buiten het centrum, staat dan ook haaks op het kernversterkende beleid van de Vlaamse overheid. Bovendien zou een dergelijk centrum ook gezorgd hebben voor grote verkeersproblemen.”

Unizo-Limburg denkt dat de extra tewerkstelling overigens beperkt zou zijn. “Er zouden door het project immers heel wat jobs uit het centrum en vooral de omliggende gemeentes verdwenen zijn," aldus Lodewyckx. Hij vindt het wel jammer dat ook de rest van het project op de helling staat: "We zijn nooit tegen het project an sich geweest. Het is dan ook heel spijtig dat het megalomane shoppinggedeelte de rest van het project heeft overschaduwd en gehypothekeerd. Men heeft een shopping willen inplanten om de kosten van de renovatie te dekken, niet omdat er een vraag is vanuit de markt. Men wou een kunstmatig aanbod creëren in functie van de kosten.”

Uw mening? Reageer in het blokje onder dit artikel!