Ruben en Bart

Ai, ai, Limburg: zwakste kwartaal sinds coronacrisis

Bij de start van de lente toont ook het geteisterde ondernemersvertrouwen in Limburg prille tekenen van herstel. Dat blijkt uit de Polsslag Ondernemend Limburg (POL), de bevraging waarmee VKW Limburg en UNIZO Limburg ieder kwartaal polsen naar het sentiment bij de Limburgse ondernemers over de economische gang van zaken. Het herstel is ergens wel logisch, aangezien het dieptepunt het afgelopen kwartaal blijkbaar werd bereikt. De evaluatie van de voorbije maanden was nooit negatiever sinds januari 2021.

Wat zijn de belangrijkste conclusies uit de bevraging van de Limburgse ondernemers?

* Het kwartaal was nog moeilijker dan verwacht voor Limburgse bedrijven, zwakste sinds januari 2021
* De negatieve evaluatie uit zich over alle indicatoren, sectoren en grootteklassen heen
* Er is een lichte verbetering inzake tewerkstelling bij productiebedrijven en middelgrote KMO’s
* Het was een desastreus kwartaal voor de detailhandel

En... wat mogen we verwachten in het komende kwartaal?

* De positieve vooruitzichten zetten een duidelijke stap vooruit
* De haperende investeringsintenties zijn wel verontrustend
* De detailhandel is veerkrachtig, de groothandel is het meest optimistisch, en de industrie is het minst positief
* De kleinste en grote bedrijven zijn verenigd in zwartgalligheid, alles daartussen is positief
* De grote KMO’s gaan van minst naar meest optimistisch in amper een kwartaal tijd...

Ruben Lemmens en Bart Lodewyckx, gedelegeerd bestuurders van respectievelijk VKW en UNIZO Limburg, geven hun commentaar op de cijfers: “Deze POL geeft aan dat het voor onze Limburgse bedrijven, ondanks de enorme inzet van onze ondernemers en hun medewerkers, vaak vechten tegen de bierkaai blijft. Dat het voorbije kwartaal als het minst goede in drie jaar wordt geëvalueerd, bevestigt dat we - ondanks de lichtpuntjes en wisselende tekenen van herstel - nu al een tijd eerder stappen achteruit dan vooruit zetten qua slagkracht van onze bedrijven. Dringend tijd dus om dit daadkrachtig aan te pakken en terug ruimte te geven aan de ambitie van onze bedrijven via lagere kosten, een sterkere internationale concurrentiekracht, een uitgesproken industriebeleid, eenvoudigere regels, meer rechtszekerheid en minder in plaats steeds maar meer administratie en rapportering.”

Beide Limburgse werkgeversorganisaties schuiven één aandachtspunt naar voor: “Een krachtig beleid start bij de financiële fitheid van de overheid", aldus Lemmens en Lodewyckx. "De alarmen over de overheidsbegroting klinken echter steeds luider. Dringende actie is nodig om de uitgaven weer onder controle te krijgen, te beginnen met het terug in evenwicht brengen van de ontsporende financiering van de sociale zekerheid.”