JBC Bestuurder

Ann en Bart Claes beste bestuurders van België

Claes Retail Group, het Limburgse familiebedrijf achter modemerken JBC, CKS en Mayerline, heeft de allereerste Bestuur van het Jaar Award gewonnen. De bekroning volgt na een evaluatie door een negenkoppige jury, die de professionalisering en de sterke samenhang tussen familieleden en externe bestuurders binnen Claes Retail Group indrukwekkend vond.

De Bestuurder wil met het toekennen van de prijs de meerwaarde belichten van goed bestuur in niet-beursgenoteerde organisaties. Voor deze eerste editie van de onderscheiding viel de keuze op Claes Retail Group, en dit door prestaties op verschillende vlakken. Volgens Herman Daems, voorzitter van de jury, werden de sterke integratie en samenhang tussen familiale en externe bestuurders in de raad van bestuur als opmerkelijk ervaren. Daarnaast benadrukte Daems de betrokkenheid van de derde generatie, de kinderen van CEO's Ann en Bart Claes, als observatoren in de raad van bestuur, waardoor ze op jonge leeftijd vertrouwd geraken met de bedrijfsvoering en het bestuur. Ook de Millennial Board, een adviesorgaan bestaande uit jonge medewerkers van het bedrijf dat de raad kan adviseren, haalt de jury aan als troef.

Bart en Ann Claes zijn trots op de erkenning. “Onze raad van bestuur bestaat uit 7 leden: wijzelf als eigenaars en vijf externe bestuurders. We komen vier à vijf keer per jaar samen. De raad stuurt de strategie van onze managementteams bij waar nodig of bekrachtigt ze. Leidinggevenden gaan dus rechtstreeks in overleg met bestuursleden, die elk expert zijn in hun vakgebied, waarbij we waken over een continue verbinding tussen eigenaars en externe bestuurders enerzijds, en tussen onze externe bestuurders en onze leidinggevende managers anderzijds. We proberen als familiebedrijf een sterke structuur op te bouwen, naar de toekomst toe. Daarom hebben we onze kinderen uitgenodigd om deel te nemen aan de raden van bestuur. Zo leren ze hun rol als eigenaar kennen en opnemen," zegt Bart Claes.