MichelVanderstraeten

“Asielzoekers moeten gat in arbeidsmarkt dichten”

Hr-dienstverlener Itzu, Confederatie Bouw Limburg en Voka Limburg gaan de krachten bundelen om met asielzoekers het nijpende personeelstekort te helpen oplossen. Ze pleiten voor een proactief beleid van arbeidsmigratie om een toekomstige crash van de sociale zekerheid te voorkomen.

“Vandaag staan 400.000 vacatures open, waarvan sommige al heel lang", zegt Louis Kemps, CEO van Itzu. "Dit tast niet alleen de groei van onze bedrijven aan, maar betekent een algemene vertraging van onze economie. Onze collectieve welvaart gaat achteruit. In het theoretisch model dat zelfs alle 200.000 uitkeringsgerechtigde werklozen geactiveerd zouden worden, lukt het niet om alle vacatures in te vullen. We moeten dus het geweer van schouder veranderen. De nood om niet-Belgen aan te trekken en actief in te zetten om onze vacatures in te vullen dringt zicht op.”

Drievoudige winst
Intussen is het aantal vluchtelingen in stijgende lijn: Van 18.000 in 2020 naar 25.000 in 2021 tot meer dan 16.000 in de helft van 2022. "Een schrijnende situatie voor deze gezinnen, die hun hebben en houden moeten achterlaten", vindt de voorzitter van Confederatie Bouw Limburg, Michel Vanderstraeten (foto boven). "Het is echter wel een opportuniteit om onze economische welvaart op peil te houden door deze mensen te laten meedraaien op onze arbeidsmarkt. Het inzetten van asielzoekers is een drievoudige winst: ze vullen de openstaande vacatures in, ze dragen bij aan de sociale zekerheid en zelf kunnen ze meer op eigen benen kunnen staan.”

Dat vindt ook staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Nicole de Moor: "Het tewerkstellen van asielzoekers in onze Belgische bedrijven is een positieve wisselwerking. Een echte win-winsituatie. Een eerste sectorbrede samenwerking gingen we al aan met de bouwsector. Nu willen we ook andere sectoren overtuigen van de voordelen van het activeren van asielzoekers.”

“Een minderheid van actieven zal moeten zorgen voor een meerderheid van niet-actieven. Die rekening klopt niet.”

Overgekwalificeerd
Itzu heeft ervaring met het inschakelen van asielzoekers in het reguliere arbeidscircuit. “In totaal al 1.500”, weet Louis Kemps. “Deze mensen zijn dikwijls bereid om functies in te vullen waarvoor autochtone Belgen hun neus ophalen. Daar waar we vandaag geen kandidaten vinden, kunnen we wel gemotiveerde arbeidskrachten vinden bij werkzoekende asielzoekers, met regelmatig meer geschikte kandidaten dan nodig. Deze mensen nemen dikwijls ook jobs aan waarvoor ze eigenlijk overgekwalificeerd zijn, maar hoe taalvaardiger ze worden, hoe gemakkelijker ze ook inzetbaar worden voor andere functies die wel overeenstemmen met hun opleidingsniveau. De retentie en loyauteit van deze mensen staat buiten kijf. Vergeet niet dat zij hun thuisland hebben ontvlucht en alles hebben achtergelaten. Zij moeten uit het niets een leven terug opbouwen. Hun dankbaarheid naar mensen die hun geholpen hebben bij deze nieuwe startsituatie is groot en vertaalt zich in een loyale werkethiek. De werkgevers die zich openstellen voor asielzoekers zijn zeer tevreden en kunnen hun activiteit in eigen land blijven ontplooien.”

Rekensom klopt niet
Vanderstraeten en Kemps besluiten: “Tegen 2060 zal maar liefst 49% van onze bevolking ouder zijn dan 65 jaar als we geen arbeidsmigratie toelaten. We evolueren zo dus naar een situatie waarbij een minderheid aan actieven zal zorgen voor een meerderheid van de niet-actieve bevolking. Iedereen beseft dat dit een rekensom is die niet klopt. Willen we onze sociale zekerheid betaalbaar houden voor de generaties na ons, moet de overheid dringend nieuwe werkkrachten aantrekken. Vanuit een gezond economisch standpunt is er maar één oplossing en dat is zo snel mogelijk inzetten op een positieve arbeidsmigratie.”