avamoplast Lokeren

Avamoplast in Lokeren: een succesvolle familiale overdracht

De voorbereiding van een bedrijfsoverdracht is een moeizaam en ingewikkeld proces waar veel ondernemers onvoldoende op voorbereid zijn. Vooral voor de overdrager is het belangrijk om eerst de emotionele hindernissen uit de weg te ruimen vooraleer aan technische oplossingen te werken.

André Van Moeseke richtte in 1993 samen met zijn vrouw Erna Avamoplast op. Het bedrijf produceert harde plastic verpakkingen voor levensmiddelen. Toen André op pensioensgerechtigde leeftijd kwam, besloot hij om het familiebedrijf Avamoplast over te laten. Hij stond voor de keuze tussen een externe verkoop of een overdracht aan zijn kinderen.

avamoplastAndré Van Moeseke: “De absolute voorwaarde is dat de kinderen bekwaam zijn om de zaak te besturen en verder uit te bouwen en er geen onderlinge spanningen de goede werking zouden storen. Door hun diploma handelsingenieur en de jaren ervaring binnenin de firma, waren ze klaar voor overname. Of ikzelf klaar was voor het overlaten? Niet volledig, nee. Het idee moest rijpen. Je moet rekening houden met een periode van drie tot vijf jaar om dit idee om te zetten in daden. Geleidelijk de bevoegdheden afgeven en een andere rol gaan spelen, is niet zo evident. Hierbij hebben we de inschakeling van een externe dienstverlener in de rol van coach heel positief ervaren. Hij verplichtte ons volgens een vastomlijnd plan naar deadlines toe te werken en stap voor stap alle facetten van de overname te bekijken, zowel financieel, juridisch als organisatorisch.”

Patrick Jordens, Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen: “Een coördinator moet de emotionele standpunten afzwakken en neutraal de standpunten van elke partij bekijken tot het vinden van een consensus. Het resultaat moet een win-win situatie creëren voor elk. Hij begeleidt het volledige proces tot de effectieve afhandeling van de juridische overdracht van de aandelen.”

André Van Moeseke: “Bij Avamoplast was er geen probleem wat de invulling van de taken na de overname betreft: mijn zoon John neemt de algemene leiding op en is belast met de commercieel, technische en financiële kant en mijn dochter Sylvie neemt als plantmanager vooral de organisatorische kant ter harte, met verantwoordelijkheid over productie, personeel en kwaliteit. Of er voor mij dan iets was weggelegd? Ineens uitstappen uit de zaak waar ik meer dan 20 jaar het beste van mijzelf had gegeven, wou en kon ik niet. Gelukkig kunnen zij mijn expertise nog steeds gebruiken bij de inkoop van grond- en hulpstoffen. Ik volg ook nog enkele key-accounts, waarmee ik nog een speciale band heb. Deze rol geeft me nog een grote verantwoordelijkheid en veel voldoening. Voor mij betekent dit een zachte overgang van een 100% actieve bezigheid naar een lagere versnelling, maar met toch nog voldoende taakinhoud. Dit is voor mij een positieve ervaring. Ik kan de verdere afbouw in overleg met de kinderen regelen, en als die dag komt, zal ik voorbereid zijn. De samenwerking met de kinderen verloopt vlot, ze weten dat ze op mij kunnen rekenen , en dat ze hun ding kunnen doen zoals ze willen, zonder inmenging.”

Het gratis informatiepakket ‘bedrijfsoverdracht’ kunt u opvragen bij Agentschap Innoveren & Ondernemen via http://www.vlaio.be/artikel/gratis-infopakket.

Tijdens de ‘Week van de bedrijfsoverdracht’ van 24 tot 28 oktober, zijn er heel wat inspiratiesessies en workshops. Als u in de komende vijf jaar met opvolging of overname te maken krijgt, mag u zeker het startevent op maandag 24 oktober in De Montil, Affligem, niet missen. Surf naar www.weekvandebedrijfsoverdracht.be voor alle details.