Bart_Lodewyckx

Bart Lodewyckx zwaait de scepter bij de SERR

Bart Lodewyckx, gedelegeerd bestuurder van Unizo Limburg, is de nieuwe voorzitter van de Limburgse Sociaal Economisch Raad voor de Regio (SERR). In die rol wil hij de dialoog met de vakbonden intensifiëren, vooral met de bedoeling om de penibele situatie op de arbeidsmarkt te verbeteren.

SERR Limburg is de tegenhanger van de SERV op Vlaams niveau. In de eerste plaats organiseert dit orgaan het sociaal overleg tussen de Limburgse werkgevers- en werknemersorganisaties. Daarnaast is de SERR bevoegd voor het verlenen van adviezen aan onder meer de Vlaamse Regering, de Provincie Limburg en de lokale besturen over het werkgelegenheids- en het socio-economische beleid in de provincie.

Elk jaar wordt er onder de leden een nieuwe voorzitter gekozen. Na Joke Man (ACV-Limburg) is het nu de beurt aan Bart Lodewyckx van Unizo Limburg om de maandelijkse meetings te leiden. De nieuwe voorzitter neemt graag de handschoen op. “De dialoog tussen werkgevers- en werknemersorganisaties is essentieel om met één stem te kunnen spreken in dossiers die voor Limburg een belangrijke socio-economische meerwaarde hebben”, aldus Bart Lodewyckx. "Een open en constructief partnerschap tussen de sociale partners in de SERR is belangrijk, onder meer om geslaagd arbeidsmarktbeleid voor de regio op de rails te zetten. Partnerschap, ervaringsuitwisseling en een open debat zijn dan ook de kernwaarden voor mijn voorzitterschap. De discussies moeten gevoerd worden op basis van cijfers, niet op basis van ideologieën."

Een voornaam aandachtspunt op de agenda van de SERR wordt het invullen van de duizenden openstaande vacatures. Lodewyckx: “We zitten met een lange lijst knelpuntberoepen, een groeiend aantal medewerkers die uitvallen door ziekte of burn-out, een grote reserve aan mensen die nog niet actief zijn op de arbeidsmarkt, beperkte deelname aan levenslang leren, enzovoort. De uitdagingen op de arbeidsmarkt anno 2022 zijn enorm. We vragen op dit vlak dat er dringend een nieuwe directeur voor VDAB Limburg aangesteld wordt. We nemen met SERR Limburg ook graag de handschoen op om te kijken hoe het Vlaams werkgelegenheidsakkoord in onze provincie versterkt en uitgerold kan worden. Een specifieke problematiek die me binnen dit thema persoonlijk na aan het hart ligt, is de situatie van mensen met een migratieachtergrond: in het onderwijs, op de arbeidsmarkt en als ondernemer. Het is voor Limburg belangrijk dat we elk talent aan boord houden en kansen geven om zich te ontwikkelen.”

Staan ook op de to-dolijst van de voorzitter: de knelpunten rond ruimtelijke ordening, duurzaamheid en mobiliteit. “Ik kan nog een heel verlanglijstje bedenken, maar er zullen in het komende jaar ongetwijfeld ook nog wel nieuwe onderwerpen opduiken", stelt Bart Lodewyckx. "In de thema’s die we samen behandelen, moet in elk geval telkens in een open debat ruimte gemaakt worden voor de ervaringen en standpunten van elke partner. Consensus tussen alle partijen is daarbij niet het streefdoel, wel een zoektocht naar een antwoord van de SERR op de uitdagingen voor onze provincie.”