Bedrijven blijven melkkoe voor gemeenten

Maar liefst 41 van de 44 Limburgse gemeenten zullen in 2017 nagenoeg alle belastingtarieven behouden. Voor bedrijven nadelige taksen, zoals een motoren of oppervlaktebelasting, doen de fiscale druk voor ondernemingen toenemen. Toch zijn er in een aantal regio's ook positieve geluiden, met onder meer premies die worden uitgekeerd voor extra investeringen of tewerkstelling.

melkkoeHet is VKW Limburg dat de studie heeft gemaakt. Wat opvalt is dat in 2 Limburgse gemeenten de opcentiemen dalen, in eentje de aanvullende personenbelasting (Bilzen) zakt, en de rest status quo blijft. Specifiek naar bedrijven zijn er weinig inspanningen. Het aantal gemeenten dat nog steeds een motorenbelasting hanteert (drijfkracht) blijft op 16. Nochtans hebben de afgelopen jaren hier al 14 gemeenten komaf mee gemaakt. "Dit is een erg contraproductieve belasting die specifiek onze productiebedrijven afstraft, en zelfs nog meer als ze bijkomend investeren," zegt Tine Thijsen, manager lokale werking bij VKW Limburg. "Dit is niet alleen een extra zware last voor de al aanwezige bedrijven, maar ontmoedigt ook potentiële nieuwe bedrijven om zich in een gemeente te vestigen."

tine-thijsen-hhrAndere belangrijke taksen zijn onder meer de bedrijfsbelasting in Houthalen-Helchteren, de algemene dienstenbelasting in Sint-Truiden en de algemene gemeentebelasting in Maaseik en Lanaken, die berekend wordt op basis van oppervlakte. Ook in Ham werd zo'n oppervlaktetaks gelanceerd, tot groot ongenoegen van landbouwers, kmo's en grote ondernemingen.

VKW Limburg peilde ook naar de fiscale vrijstellingen of premies die gemeenten hanteren om ondernemerschap en bedrijvigheid in hun gemeente te stimuleren en extra werkgelegenheid aan te moedigen. Daar komt (gelukkig) ook respons op. “Stilaan komen er meer Limburgse gemeenten tot het besef van de waarde van dergelijke positieve maatregelen,” aldus nog Tine Thijsen. “Na Genk, blijken ook o.m. As, Dilsen-Stokkem en Lanaken nieuwe of groeiende bedrijven te belonen.”

De Limburgse ondernemingsclubs en VKW Limburg roepen de gemeenten op om, met het oog op de volgende legislatuur, nu al na te gaan hoe werk kan worden gemaakt van een verlichting van hun fiscale lasten op de lokale bedrijven. Ruben Lemmens, gedelegeerd bestuurder van VKW Limburg: “Wie nu nog een belasting op drijfkracht heft, zegt eigenlijk 'wij hebben u hier niet graag en groei vooral niet’. Positieve, stimulerende maatregelen daarentegen, tonen dat bedrijven echt welkom zijn in die gemeente. Wie nieuwe jobs wil creëren weet dus wel welke weg te kiezen."