Bedrijven in hun nopjes met gemeentelijke fusies

Nu Opglabbeek en Meeuwen-Gruitrode hun voornemen bekendgemaakt hebben om samen te smelten, komen er vanuit het bedrijfsleven positieve reacties op de gemeentelijke schaalvergroting. Zowel VKW, Unizo als Voka Limburg weten met hun vreugde geen blijf.

"Naast de budgettaire voordelen van een fusie, is het duidelijk dat kleinere gemeenten voor sommige meer gespecialiseerde opdrachten (bv. inzake ruimtelijke ordening en vergunningen) voldoende schaal missen om dit naar behoren te blijven uitvoeren," stelt VKW Limburg. "Meer gestroomlijnde afstemming tussen gemeenten is prima, maar concrete samenwerking in de vorm van een fusie is nog beter." Afgevaardigd bestuurder Jos Stalmans: “Het is onze overtuiging dat een dergelijke oefening de dienstverlening aan ondernemers en bedrijven zal versterken. En zal leiden tot meer co-makership en samenwerking tussen gemeenten en bedrijven om op lokaal niveau extra welvaart te (helpen) realiseren. Een doelstelling die bij alle gemeenten zou moeten vooropstaan. Het is dan ook mooi dat twee Limburgse gemeenten nu als eerste de handschoen (durven) opnemen. En tonen dat het mogelijk is de eigenheden te overstijgen om samen een nog sterker verhaal te schrijven.”

burgemeestersfusieBart Lodewyckx, directeur van Unizo Limburg, sluit zich aan: “We horen bij onze leden in verschillende gemeenten dikwijls dezelfde verzuchtingen op het vlak van bereikbaarheid, dienstverlening, ruimte voor ondernemers,… Door het gebrek aan schaalgrootte slagen gemeenten er niet altijd in om een antwoord te bieden op de noden van ondernemers omdat ze vaak niet over de juiste expertise, middelen of mensen beschikken. Daarom kunnen we de stappen die Meeuwen-Gruitrode en Opglabbeek nu zetten enkel toejuichen. Een sterkere intergemeentelijke samenwerking kan een capaciteits- en competentieversterking en een groter geografisch draagvlak voor het lokaal economisch beleid betekenen. En dit zorgt dan weer voor een kwaliteitsverbetering en kostenbesparing voor de gemeenten en een betere dienstverlening voor ondernemers.”

Voka Limburg is fier. "Besturen is vooruitzien," stelt gedelegeerd bestuurder Johann Leten. "En dat is wat Opglabbeek en Meeuwen-Gruitrode in het belang van hun burgers doen. We zijn bijzonder fier dat deze twee Limburgse gemeenten als eersten in Vlaanderen de handen in mekaar slaan en deze nieuwe weg bewandelen. Het is een teken van moed en daadkracht. Dit heeft niet alleen financiële voordelen maar komt ook de dienstverlening aan de burger en de ondernemer ten goede. Iedere gemeente in Vlaanderen zou hier moeten mee bezig zijn."