“Betogingen en stakingen brengen niets bij”

Net zoals alle andere werkgeversorganisaties is VKW Limburg erg boos over de vakbondsactie die dinsdag georganiseerd wordt. "De nationale betoging is gericht tegen de maatregelen van de regering, terwijl iedereen toch weet dat de hervormingen broodnodig zijn om groei en jobs te scheppen," vindt gedelegeerd bestuurder Jos Stalmans. "Als we onze welvaart moeten behouden, dienen we de tering naar de nering te zetten. Zoniet hypothekeren we onze toekomst en die van onze kinderen. Deze betogingen en stakingen brengen niets constructiefs bij, integendeel. Ze besmeuren verder ons al erg geschonden imago bij investeerders en bij de internationale hoofdkwartieren waar onze Limburgse plants zich dienen te verantwoorden. Deze acties breken onze welvaart verder af. Hier zijn geen winnaars, alleen maar verliezers."

Jos Stalmans gedelegeerd bestuurder VKW Limburg 1En Stalmans gaat verder: "Net nu de economie, ook in Limburg, terug begint op te flakkeren, kunnen we zulke ondoordachte acties en betogingen missen als kiespijn. De hervormingstrein komt eindelijk op gang en mag absoluut niet stoppen om groei, jobs en welvaart te kunnen blijven scheppen. Dit soort protest zorgt voor geen enkele extra job of verhoging van de welvaart, maar kost onze bedrijven opnieuw handenvol geld. Met de nog aan de gang zijnde stakingen bij de Waalse cipiers en ook andere stakingen nog vers in het achterhoofd, lijden we nog meer gezichtsverlies bij buitenlandse beslissingnemers."

Stalmans hekelt tot slot de houding van de vakbonden in de onderhandelingen. "Wij zijn als werkgevers ook niet altijd blij met de opgelegde maatregelen, maar ze blijven wél praten en overleggen. Net nu zouden regering, werkgevers en werknemers de handen in mekaar moeten slaan om onze welvaart te vrijwaren. Heel velen beseffen dat ook. Maar de vakbonden geven niet thuis. Zij blijken zich nog steeds niet te realiseren in welke totaal veranderende wereld we vandaag leven en weigeren mee hun verantwoordelijkheid te nemen in de noodzakelijke omwentelingen om hieraan het hoofd te bieden."