Bijna 2.000 lege winkels in Limburg….

De leegstand in Limburg loopt hoog op. Volgens de meest recente berekeningen staan er momenteel maar liefst 1.960 winkelpanden leeg in Limburg. Grete Remen (N-VA) doet een oproep naar de burgemeesters voor meer verantwoordelijkheid, meer durf en meer daadkracht. "Want ik geloof in uw goede bedoelingen en uw gezond verstand voor het welzijn van uw burgers en de leefbaarheid van uw stad," zegt Remen in een brief aan de lokale besturen.

Grete RemenZe hekelt vooral de onderlinge concurrentiestrijd om meer baanwinkels en grote shoppingcentra te bouwen, terwijl de handelskernen staan te verkommeren. "Terwijl de exodus naar de periferie blijft doorgaan, sluiten steeds meer handelszaken in het centrum de deuren. U denkt jobs te creëren door grootschalige baanwinkels te openen, maar in werkelijkheid worden duurzame jobs vernietigd," zo waarschuwt ze de burgemeesters. De geboden oplossingen zijn ontoereikend. "Er zijn een aantal nobele initiatieven, maar helaas zonder algemeen kader en zonder een gerichte toekomstvisie. Strooien met de subsidiepot, een starterspremie, twee jaar gratis huur voor een handelspand, het opfleuren van lege etalages met posters, ondernemingswedstrijden... Allemaal erg leuk en verkoopbaar, maar erg structureel kun je deze maatregelen niet noemen."

Grete Remen heeft het evenmin begrepen op het creëren van meer 'beleving' als redmiddel. "Beleving lijkt het magische woord. Maar ik geloof niet dat het creëren van beleving zoveel wonderen kan verrichten. Beleving is volgens mij ook een zeer hol begrip geworden. Tegenwoordig moet alles uit beleving bestaan. Het lijkt alsof de consumenten continu in een amusementswaan willen leven en winkelen. Dat sprookjesideaal is een utopie."

Wat dan wel? Het N-VA-parlementslid pleit voor een nauwe gemeentelijke samenwerking. "Niet iedere gemeente kan een shoppingswalhalla worden. Daarom is het belangrijk om in een duidelijke kernversterkende visie, te stoppen met elkaar te beconcurreren. Stop met vechten om de beste, grootste en populairste winkels binnen te halen en bespreek samen welk soort winkels waar het best tot hun recht komen," vindt Remen.