Binnenkort hele jaar door solden?

Toch wel een niet-alledaagse wending in de eeuwenoude discussie over de solden... Nu de Europese Commissie dreigt naar het Europees Hof van Justitie te stappen indien de Belgische sperperiode niet opgeheven wordt, lijken de eens zo grote voorstanders ervan zich stilaan bij een verdwijning neer te leggen. (Het gaat over het verbod om solden aan te kondigen of kortingen te geven 6 weken voorafgaandelijk aan de vastgelegde soldenperiode.) Met name de winkeliers van de Mode Unie, aangesloten bij Unizo, zeggen in het huidige debat niet expliciet tegen het afschaffen van de sperperiode te zijn. De zelfstandige kledingwinkels blijven wel de oneerlijke concurrentie aanvechten, en stellen dat ze dit ook zullen doen als de sperperiode wordt opgeheven.

Daarmee lijkt het draagvlak groter te worden om komaf te maken met de sperperiode en de winkeliers zelf te laten bepalen wanneer zij met de solden beginnen. Dit wordt op gejuich onthaald, onder meer bij Voka: "Een afschaffing van de sperperiode maakt meteen einde aan een hypocriete situatie, waarin ons land verzeild is geraakt," zegt gedelegeerd bestuuder Johann Leten. “In de praktijk wordt de wetgeving massaal omzeild, en worden achter hoek en kant 'fluistersolden' toegekend, in de aanloop naar de solden. Dit impliceert dat het draagvlak van deze regelgeving in ondernemersmiddens zeer beperkt is. Zaakvoerders willen hun verkoop optimaal afstemmen op de wensen van de consument, los van overbodige restricties. Ze hebben zelf buikgevoel genoeg om te weten wanneer die kortingen het best gegeven worden."