Boeren: meer klimaatneutraal dan industrie!

Als de boeren voldoende landbouwgrond mogen behouden en er economisch niet op achteruitgaan, zijn ze graag bereid een bijdrage te leveren om de klimaatdoelstellingen te realiseren. Dat verklaarde de Boerenbond van Limburg woensdag nadat hun engagementen eerder in twijfel werden getrokken.

Onlangs kwam de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) met een plan om Limburg tegen 2020 helemaal klimaatneutraal te maken. Daarbij werd gesteld dat de boeren 40.000 hectare landbouwgrond zouden moeten inleveren voor de productie van biomassa.

“We hebben die vergadering kwaad verlaten, omdat wij niet de enige partij moeten zijn die die doelstellingen moet realiseren”, zei Chris Coenegrachts, de provinciale voorzitter van de Boerenbond. “Zeker niet als je weet dat wij op het vlak van CO2-reductie nu al de beste leerling van de klas zijn. Vergeleken met de industrie, de transportsector of de huishoudens heeft de landbouw tot dusver de meeste inspanningen daarvoor geleverd. Denk maar aan andere bemesting, alternatieve energie, enzovoort.”

De Boerenbond laat verstaan dat zijn engagement niet in twijfel getrokken mag worden. “Wij leven van het klimaat en steunen graag nieuwe initiatieven om een langetermijnvisie door te drukken. Er zijn nog mogelijkheden om de uitstoot in onze sector te verlagen, maar niet tegen elke prijs.”

“Wij willen met plezier grondstoffen leveren aan de industrie voor milieuvriendelijke processen, zoals zetmeel voor plasticproductie of koolzaad voor biobrandstof. We moeten daarvoor evenwel de plaats krijgen, en op individuele basis kunnen beslissen of die switch ook rendabel is.”